Moxifloxacin Hydrohloride (DCI)

Синоними: Avelox (Bayer)

Лекарствени форми

Действие:

Показания:

За лечение на инфекции при възрастни (над 18 години) както следва: остър бактериален синуит, обострен хроничен бронхит, бактериални и инфрабактериални пневмонии, кожни инфекции.
Авелокс е широкоспектърен антибактериален агент от групата на квинолоните – флуороквинолон. Той е активен срещу повечето аеробни Gram (+) (Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes и други) и Gram (-) (Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis и други) микроорганизми. Ефективен е и срещу суббактериални микроорганизми – Chlamydia pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae. Моксифлоксацин е активен in vitro и срещу голям брой други аероби и анаероби, за които още не е установена клинична зависимост: Staphylococcus epiderdis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, Esch.coli, Klebsiella oxytoca, Legionella pneumophila, Proteus mirabilis, Fusobacterium species, Peptostreptococcus species, Prevotella species. Моксифлоксацинитът инхибира топоизомераза ІІ (ДНК гираза) и топоизомераза ІV необходими за репликацията, транскрипцията, възстановяването и рекомбинирането на бактериалната ДНК. Приет преорално има добра ентерална резорбция, която не се влияе от наличието на храна. Бионаличността му е около 90%. Максимална плазмена концентрация се достига след 1-3 часа. Плазменият му полуживот е 12±1,3h. Стабилни плазмени концентрации се достигат на третия ден от лечението. Свързва се в 50% с плазмените протиене. Тъканните му концентрации често надвишават плазмените – препаратът се открива в слюнката, назалната и бронхиарната секреция, мукозата на синусите, в течността на кожни були, подкожната тъкан и скелетната мускулатура. Метаболизира се в черния дроб чрез глюкоруниране до два метаболита, първият от които се отделя основно с фецеса (38%), а вторият - с урината (14%). Останалото количество от препарата се екскретира непроменен с урината и фецеса в равни части.
: Tabl. 400mg.
 

Реклама