Mitobronitol (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания

Странични ефекти

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

: Лечението е започва с по една таблетка от 250 mg дневно за болен с телесна маса над 50 kg до настъпване на ремисия. При намаляване броя на левкоцитите до сублевкемични стойности дозата се намалява на 125 mg дневно или през ден. Когато левкоцитите спаднат под 20 х 109/1, миелобромолът се дава по половин до една таблетка два или три пъти седмично. Това лечение продължава 8 – 12 седмици при редовен хематологичен контрол. При полицетемия вера лечението се провежда с по една таблетка дневно в продължение на 40 дни.
: Хеморагична диатеза.
: Миелобромолът е добре поносим препарат. Може да се наблюдават стомашно-чревни прояви и тромбоцитопения.
: Ранни късни форми на хронична миелогенна левкоза, а така също и при polycythaemia vera.
: Миелобромолът е противотумурно средство от групата на алкилиращите препарати. Той оказва потискащо действие върху миелоидната тъкан и е специфично средство за лечение на хронична миелогенна левкоза. Ефективен е и при форми, резистентни на миелозан. Характеризира се със селективно действие върху гранулоцитната серия, с дълготрайност на получените ремисии и с отсъствие на тежки странични прояви даже при дълготрайно приложение.
: Tabl. x 250 mg.
: Myelobromol (Chinoin).
 

Реклама