Mupirocimun - Inn

Синоними: Bactroban (Smith Kline Beecham)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Да се избягва приложението на препарата по време на бременност, въпреки че не е установен тератогенен ефект.

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Прилага се 2-3 пъти дневно върху засегнатата област в продължение на 10 дни.
Алергия към полиетиленгликол и мупироцин.
Полиетиленгликолът се отделя чрез бъбреците, поради което Bactroban трябва да се използва внимателно при данни за бъбречно увреждане.
Първични и вторични пиодермии.
Локален антибактериален агент, активен спрямо широк спекрът патогенни бактерии: стафилококи, стрептококи, Esch. coli и др. Няма аналог за парентерално приложение, поради което не съдейства за създаване на резистентни щамове..
унгвент 2% x 15g.
 

Реклама