Muthesa (Wyeth).

Лекарствени форми: Tabl. = Al hydroxyde 124,9 mg + Mg carbonate 83,8 mg + Mg hydroxyde 100 mg + Oxetacain 5 mg; Susp. fl. x 200 ml = Al hydroxyde 8,12 mg + Mg hydroxyde 2,88 mg + Oxetacain 400 mg + Ac benzoicum 100 mg + Na benzoicum 900 mg + Exipiens q.s.

Действие: Различните съставки на Muthesa конкурират в антиацидната активност на препарата. Основната му съставка - Oxetacain, представлява мукозен анестетик, който в голямата си част е нейонизиран и може да осигури анестетична концентрация и при рН даже до 1,0. Като анестезира крайните чувствителни нервни окончания, той намалява секрецията на гастрин и оттам понишава продукцията на солна киселина. Антиацидните гели в комбинацията - алуминиевият и магнезиевият хидроксид, удължават действието на оксетакаина. Антиацидната активност е максимално ефикасна в продължение на 60 min след приемането на прапарата, тай като кинетиката на фиксирането на Н+ е бавна.

Показания: За лечение на активна дуоденална и стомашна язва, за симптоматично лечение на пептичните езофагити, дължащи се на гастро-езофагеален рефлукс.

Особености на приложение и дозировка: При дуоденална или стомашна язва с изразен болков синдром се прилага по 2 кафени лъжички от суспенсията или по 1 - 2 таблетки половин час преди ядене 3 - 5 пъти дневно в продължение на 4 седмици. При рефлуксни езофагити се прилага по 2 кафени лъжички или по 2 таблетки след всяко от трите основни нахранвания в повтарящи се след почивка 20-дневни курсове.

Взаимодействие с други лекарства: При едновременно приложение забавя и намалява абсорбцията на фуросемид, индометацин, тетрациклини, дигоскин, изониазид и антихолинергичните средства.

Странични ефекти: При продължително лечение във високи дози алуминият намалява съдържанието в организма на фосфати. При болни в терминален стадий на ХБН и при диализирани пациенти съществува риск от възникване на алуминиева енцефалопатия.

Противопоказания: При бъбречно болни в терминален стадий на ХБН и при диализирани пациенти трябва да се прилага в по-кратки срокове и в по-ниска дозировка под контрол на серумните фосфати.

 

Реклама