Nadroparine ( DCI )

Синоними: Fraxiparine ( Choay ), Fraxiparin 0,3 ( Sanofi-Wintrop ).

Лекарствени форми: Seringues x 0,2 ml = 5000 U AX-a IC1 = 2 050 UI AX-a; Seringues x 0,3 ml = 7500 U AX-a IC = 3 075 UI AX-a; Seringues x 0,4 ml = 10 000 U AX-a IC = 4100 UI AX-a; Seringues x 0,6 ml = 15 000 U AX-a IC = 6150 UI AX-a; Seringues x 0,8 ml = 20 000 U AX-a IC = 8200 UI AX-a; Seringues x 1 ml = 25 000 U AX-a IC = 10 250 UI AX-a.

Действие: Представлява калциев надропарин. Фраксипаринът е първият представител на един нов клас медикаменти, при които антитромботичната и антикоагулантната активност на хепарина са разделени. Той е хепарин с ниска молекулна маса, получен при специфични условия, чрез деполимеризация на стандартен хепарин. Касае се за един глюкозаминогликан с молекулна маса 4500 далтона. Притежава голяма активност на анти-фактор Х-а и слаба активност срещу фактор ІІ-а. В сравнение с естествения хепарин той се характеризира с ясно увеличение на отношенето между анти-Х-а и анти-ІІ-а активност, което е винаги по-високо от 4. Фраксипаринът е антитромботичен медикамент с непосредствено и удължено действие, който се прилага за профилактика на венозните тромбози. В сравнение със стандартните хепарини, той има по-изразена антитромботична и по-слаба антикоагулантна активност, по-висока бионаличност при подкожно приложение, потиска тромбоцитната агрегация, има добра поносимост и не изисква лабораторен контрол. Фраксипиринът увеличава инхибицията на циркулиращия фактор Х-а, без да довежда, даже и в терапевтични дози , до значителни промени в съсирваемостта на кръвта. След подкожното инжектиране анти-Х-а активността достига пикова плазмена концентрация на първия час и се поддържа до 12-ия час, а анти-ІІ-а активността е значително по-ниска, непостоянна и продължава до шестия час. Бионаличността на фраксипирина е близо два пъти по-висока от тази стандартните хепарини. Елиминира се предимно през бъбреците.

Показания: За профилактика на тромбоемболичната болест, главно в ортопедичната и общата хирургия. За лечение на вече възникнали дълбоки венозни тромбози. Предотвратяване на коагулацията в екстракорпоралния кръг при хемодиализа.

Особености на приложение и дозировка: За профилактика на следоперативната тромбоемболична болест се инжектира подкожно 2 – 4 h преди оперативната интервенция 0,3 ml фраксипирин и след това в продължение на 7 дни се инжектира еднократно дневно по 0,3 ml. За лечение на дълбоките венозни тромбози се прилага в продължение на 10 и повече дни на всеки 12 h по 225 U AX-a IC/ kg. По време на лечението се контролира броят на тромбоцитите два пъти седмично. Приложението на препарата при бременни не е достатъчно проучено и не се препоръчва използуването му. Лактацията не е контраиндикация за приложението му.

Особености на употреба: Инжектира се подкожно, като се прави кожна гънка между палеца и показалеца в умбиликалната област. Иглата се насочва перпендикулярно, а не тангенциално и кожната гънка се поддържа през време на цялото инжектиране, за да сме сигурни, че иглата няма да попадне в мускула.

Взаимодействие с други лекарства: Едновременното му прилагане с НПВС и тромбоцитни антиагреганти ( тиклопидин и ибустрин ), кортикостероиди и декстран 40 не се препоръчва поради риск от хеморагии.

Странични ефекти: Хеморагични прояви, тежки тромбоцитопении. При неспазване на техниката на инжектиране може да се появят хематами на мястото на апликацията, много рядко се наблюдават кожни некрози, кожни алергични прояви, повишаване на трансаминазите.

Противопоказания: Хеморагични диатези, тромбоцитопения, бактериален ендокардит, мозъчен кръвоизлив, алергия към хепарина.

 

Реклама