Nafcillin sodium (DCI)

Синоними: Unipen (Wyeth-Ayerst)

Лекарствени форми: Caps. x 250mg; tabl. x 500mg; fl. x 500mg, x 1g, x 2g pro inj. i.v. et i.m.

Действие:

Приложен перорално има добра абсорбция подобно на оксацилина, а инжектиран мускулно се резорбира почти колкото метицилина. Има добра пенетрация в телесните тъкани и биологичните течности: жлъчка, плеврална, перикардиална и синовиална течност, бъбреци, бели дробове, сърце, слезка, черен дроб. От венозно внесената доза 84% се елиминрат с жлъчката и 13% с урината за 24 часа.

Показания

Особености на приложение и дозировка

В детската възраст се прилага перорално при стрептококови фарингити, скарлатина и пневмонии по 25mg/kg/24h разпределени в 4 приема. При стафилококови инфекции се дозира по 50mg/kg/24h в 4 приема. Мускулно се прилага по 25mg/kg 2 пъти дневно.

При новородени се инжектира мускулно по 10 mg/kg 2 пъти дневно. Венозното приложение в детска възраст се избягва.

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към пеницилин, алергични заболявания, тежки бъбречни и чернодробни увреждания, костномозъчна хипоплазия.
Не са чести и обикновено протичат леко. Алергични реакции се наблюдават по-рядко, отколкото при другите пеницилини. Може да се развие транзиторна левкоцитопения, неутропения, гранулоцитопения и тромбоцитопения при приложение на високи дози за продължително време. При мускулно инжектиране може да има зачервяване на кожата, пруритус и треска. При орално приложение може да се наблюдава гадене, повръщане, диария, уртикария, пруритус.
: При тежки случаи се препоръчва лечението да се започне с венозно инжектиране на нафцилин по 500mg на всеки 4 часа, като при много тежки случаи дозата може да се удвои. За целта съдържанието на флакона се разтваря с 15 или 30 ml стерилна вода за приготвяне на инжекционни разтвори или с физиологичен разтвор и се инжектира бавно венозно – за 5-10 мин. Може да се внесе и под формата на венозна капкова инфузия, като концентрацията на инфузния разтвор трябва да бъде максимално до 40 mg/ml и продължителността на инфузията – от 30 до 60 мин. Приготвеният разтвор е стабилен до 24 часа при стайна температура и до 96 часа в хладилник. Мускулно се инжектира при възрастни по 500 mg/ 4h. Перорално се прилага при възрастни по 250-500mg на всеки 4-6 часа при леки до умерено тежки инфекции. При много тежки инфекции дозата може да се повиши до 1g на всеки 4-6 часа.
: Прилага се главно за лечение на инфекции, причинени от пеницилиназапродуциращи стафилококи, резистентни на лечение с пеницилин. Прилага се и за инициална терапия при подозирана стафилококова инфекция – парентерално.
Нафцилинът е полусинтетичен антистафилококов пеницилин с бактерициден тип на антибактериално действие. Той е резистентен спрямо инактивиращото действие на стафилококовата пеницилиаза. Неговият антибактериален спектър обхваща пеницилин-чувствителни и пеницилин-резистентни щамове на Staphilococcus aureus, но в клинични проучвания е установено, че е ефективен и при лечение на инфекции, причинени от пневмококи, бета-хемолитични стрептококи от група А и зеленеещи стрептококи. Поради този широк Gram (+) спектър, той е подходящ за начална терапия на тежки или потенциално тежки инфекции, когато резултатът от антибактериалното изследване е предварително известен или се подозира стафилококова инфекция. Независимо от начина на внасяне, парентерално или орално, нафцилинът е по-ефективен от метицилина и оксацилина.
 

Реклама