Naftidrofuryl (DCI)

Синоними: Artocoron (Abbott), Dusodril (Lipha), Dusodril (Byk-Gulden), Di-Actane (Millot Solac), Gevartan 200 (Anphar-Rolland), Luctor (Sanofi Wintrop), Naftiflux (Lucien), Naftilong (Hexal Pharma), Praxilene (Oberval).

Лекарствени форми: Artocoron – caps. retard x 200 mg, amp. x 200 mg/10 ml; Dusodril (Lipha) – drag. x 50 mg, drag. retard et caps. x 100 mg, amp. x 40 mg/5 ml, Pi amp. x 200 mg/10 ml; Dusodril (Byk-Gulden) – amp. x 40 mg/5 ml; Di-Actane – caps. x 100 mg et x 200 mg; Gevatran – caps. x 200 mg; Luctor – amp. x 200 mg/10 ml; Naftiflux – caps. x 200 mg; Naftilong – caps. retard x 100 mg et x 200 mg, amp. x 40 mg/5 ml et x 200 mg/10 ml; Praxilene – tabl. x 200 mg, caps. x 100 mg.

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Пресен сърдечен инфаркт, тежка ИБС, ритъмни нарушения, декомпенсирана сърдечна недостатъчност, микционни смущения.

Особености на приложение и дозировка: При хронични нарушения в периферното и мозъчното кръвооросяване лечението се провежда в продължение на 2 седмици, като се инжектира по 1 ампула мускулно или венозно и перорално се дава по 1 драже или капсула от 100 mg 3 пъти дневно. Поддържащо лечение се провежда перорално в дневна доза 150 – 200 mg. При остри нарушения на мозъчното или периферното кръвооросяване се прилага венозно бавно по 2 ампули 3 – 4 пъти дневно или в капкова перфузия, като 2 Рi ампули се разреждат с 500 ml 5 % разтвор на левулоза и се перфузират в продължение на 3 h.

Рядко се наблюдават кожни алергични прояви и стомашно-чревни смущения.300 – 400 mg/24 h, в 2 – 3 приема.За лечение на церебрални и периферни нарушения в кръвоснабдяването: мозъчно-съдова болест, постинсултни състояния, синдром на Мениер, диабетна ангиопатия, акроцианоза, болест на Рейно, claudicatio intermittens и други.Нафтидрофурилът подобрява кръвооросяването, понижава съдовата резистентност и подобрява микроциркулацията, като се намесва пряко в обменните процеси. Има миотропно спазмолитично и симпатиколитично действие. Подобрява клетъчното дишане и снабдяването на мозъка с глюкоза, активира цикъла на лимонената киселина, повишава енергийния потенциал на тъканите и потиска ефектите на брадикинина. Има добра ентерална резорбция, като пикови плазмени нива се достигат след 1 h. Има време на полуживот 1 – 2 h. Бързо хидролизира до диетиламиноетанол, който е потенциален стимулант на ЦНС. Елиминира се повече с фекалиите и в по-малка степен с урината.
 

Реклама