Nandrolone decanoate (DCI)

Синоними: Deca-Durabolin (Organon), Retabolil (G. Richter), Turinabol-Depot (Jenapharm), Anabolin Depot (Amino).

Лекарствени форми: Deca-Durabolin – amp. x 50 mg/1 ml; Retabolil – amp. x 50 mg/1 ml; Turinabol-Depot – amp. x 50 mg/1 ml; Anabolin Depot – amp. x 25 mg/1 ml et x 50 mg/1 ml.

Действие:

Показания:

- За лечение на анемичния синдром при ХБН, особено при болни на хемодиализно лечение, при хипопластични и апластични анемии, сидеробластни анемии.

Странични ефекти:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

При заболявания, които протичат с намален белтъчен синтез, се прилага по 25 mg, а при тежки случаи и по 50 mg един път на 3 – 4 седмици, мускулно. При ХБН се предписва в по-големи дози – 100 – 150 mg през 3 – 4 седмици.
Бременност, лактация, рак на простатната жлеза, хроничен хепатит, чернодробна недостатъчност, млади жени, в предпубертетна възраст.
Странични явления се наблюдават рядко: гадене, повръщане, болки в корема, сърбеж по кожата. При жените може да се провокира вирилизацията, която може да претърпи обратно развитие, ако лечението се прекъсне при появата на първите признаци – загрубяване на гласа. Намаление на въглехидратния толеранс. У лица с хиперлипопротиениемия – увеличение на триглицеридите.
- Прилага се при остеопороза, кахектични състояния, реконвалесценция, при продължително лечение с кортикостероиди, при цитостатично лечение и облъчване, за консолидация на фрактури, при хронични хепатопатии, иноперабилен рак на гърдата.
Представлява 19-нортестостероново производно с изразено и продължително анаболно действие -–след еднократна инжекция ефектът настъпва в първите 3 дни, достига максимума си към 7-ия ден и продължава не по-малко от 3 седмици. В сравнение с останалите анаболни препарати андрогенното и вирилизиращото му действие е силно намалено – отношението анаболно/андрогенно действие на дека-дураболина е 17 пъти по-благоприятно, отколкото на тестостероновия деканоат. Активира биосинтезата на протеини, намалява катаболните процеси, активира остеобластите и способства за фиксирането на калция в костите.
 

Реклама