Nandrolone phenylpropionate (DCI)

Синоними: Durabolin (Organon), Nerobolil (G. Richter), Turinabol (Jenapharm), Anadur (Kabi Pharmacia), Anador (Pharmacia).

Лекарствени форми: Durabolin – amp. x 25 mg/1 ml, x 50 mg/2 ml et x 20 mg/2 ml; Nerobolil – amp. x 25 mg/1 ml; Turinabol – amp. x 25 mg/1 ml et x 50 mg/1 ml; Anadur – spriz amp. x 50 mg/1 ml; Anador – amp. x 50 mg/2 ml.

Действие:

Показания:

- За лечение на анемични състояния с различна етиология: хипопластични и апластични анемии, рефрактерна сидеробластна анемия, при нефрогенна анемия, по-специално при болни с ХБН на поддържаща хемодиализа.

Странични ефекти:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Инжектира се мускулно по 25 mg, а при тежки случаи и по 50 mg един път седмично. За лечение на анемията при ХБН се прилага в значително по-големи дози – по 100 – 150 mg седмично, мускулно.
Бременност, лактация, рак на простатната жлеза, хроничен хепатит, чернодробна недостатъчност, млади жени, в предпубертетната възраст.
Рядко се наблюдават странични прояви. У жени предизвиква вирилизация, а у деца и подрастващи -–преждевременно затваряне на епифизите на дългите кости и спиране на растежа. Намаление на въглехидратния толеранс.
- Прилага се при заболявания и болестни състояния, при които има нарушения в белтъчния анаболизъм и показания за стимулиране на белтъчната синтеза: реконвалесцентни състояния, кахексия, остеопороза, за консолидация на фрактури, продължително лечение с кортикостероиди.
19-нортестостероново производно с изразено анаболно действие и силно намален андрогенен ефект. Стимулира белтъчната синтеза и позитивира азотния баланс, подобрява апетита и увеличава телесната маса, активира остеобластите, способства за фиксирането на калция в костите и ускорява калцифицирането им при остеопороза. Стимулира реналната и екстрареналната биосинтеза на еритропоетин и трансформацията на плурипотентните стволови клетки в еритропоетин-чувствителни клетки, мобилизира железните депа от РЕС, подпомага инкорпорацията на Fe в молекулата на протопорфина и увеличава съдържанието на 2,3-дифосфоглицерат в еритроцитите.
 

Реклама