Nateglinide (DCI)

Синоними: Starlix (Novartis)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Диабетна кетоацидоза с или без кома, свръхчувствителност към медикамента
Редки – хипогликемия, инфекции на горните дихателни пътища, главоболие, миалгии , артралгии.
Хипогликемизиращото му действие се засилва при едновременно приложение с НПВС, включително салицилати, МАО инхибитори и неселективни бета-блокери. Тиазидните диуретици, кортикостероидите, тиреоидните хормони, симпатикомиметиците и др.намаляват хипогликемизиращият ефект на старликс.
Дозировката е индивидуална според стойностите на HbA1c. Започва се със стартова доза от 120 mg трикратно дневно, 15 – 30 min преди всяко хранене. Поддържащата доза е 60 mg три пъти дневно. Когато се комбинира с метформин се спазва същата схема на дозиране.
За монотерапия или в комбинация с метфрормин при пациенти с тип ІІ захарен диабет.
Представлява перорален противодиабетичен медикамент за лечение на ИНЗТ диабет (тип ІІ). Той е аминокиселинен дериват, който намалява кръвната захар посредством стимулация на инсулиновата секреция от бета-клетките на панкреаса. Взаимодейства с АТР чувствителните калиеви канали (К+ АТР), деполяризира бета-клетките и предизвиква отваряне на калциевите канали, което води до калциев инфлукс и инсулинова секреция. Степента на инсулиновата секреция е глюкозо-зависима и намалява при ниски глюкозни нива. Старликс е високо тъканно селективен и не въздейства върху сърдечната и скелетната мускулатура. След орално приложение на гладно се абсорбира бързо и достига максимални плазмени концентрации след 1h. Има абсолютна бионаличност от 73%, която не се влияе от храна. Свързва се в 98% с плазмените протеини. Метаболизира се в черния дроб до по-малко активни метаболити. Елиминира се под формата на метаболити в 83% с урината и 10% с фецеса. Непроменен се отделя в 16% с урината.
Tabl.x 60 mg et x 120 mg.
 

Реклама