Natrii fluoridum (DCI)

Синоними: Fluorisor (Balkanpharma), Ossin (Grunenthal), Osteopor-F (Hausmann), Koreberon (Europharm), Osteofluor (Merck-Clevenot), Rumafluor (Zyma), Fluossen (Ciech Polfa), Fluorid (Balkanpharma), Zymafluor (Zyma), Natrium fluoratum (Chiech Polfa).

Лекарствени форми: Fluorisor – tabl. x 50 mg et x 100 mg; Ossin – drag. x 40 mg; Osteopor-F – tabl. x 25 mg; Koreberon – tabl. x 20 mg; Osteofluor – tabl. x 25 mg; Rumafluor – tabl. x 22,1 mg; Fluossen – tabl. x 15 mg. Fluorid – tabl. x 250 мg et x 500 мg; Zymafluor – tabl. x 250 мg et x 1 mg, sol. 0,114 % fl. x 20 ml; Natrium fluoratum – tabl. x 500 мg et x 1 mg.

Действие:

Освен антиостеопорозно действие, приложен в малки дози флуорът има антикариесен ефект. В основата на антикариесния му ефект стои калциевият флуороапатит, който се противопоставя на деминерализиращото действие на кариесогенните фактори.

Показания:

- В стоматологичната практика се прилага при кариес, зъбни дистрофии, ранен пробив на зъбите, зъбни хиперестезии.

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

- За профилактика на зъбния кариес се прилага в ниски дози от 0,25 до 0,75 mg. Когато съдържанието на флуор в питейната вода е под 0,2 mg/l профилактиката на зъбния кариес се започва от шестия месец и продължава до 12 – 14-годишна възраст. Дозировката на натриевия флуорид за профилактика на зъбния кариес в детската възраст е както следва: от 6 месеца до 18 месеца – по 0,25 mg/24 h; от 18 месеца до 3 години – 0,25 – 0,5 mg/24 h; от 3 до 6 години – по 0,5 – 0,75 mg/24 h и над 6 години – 0,75 – 1 mg/24 h.

- За продължително лечение на първична и вторична остеопороза се прилага по 25 – 50 mg/12 h, като след тримесечно лечение се прави 2 – 3 месеца пауза и след това лечението отново продължава в същата дозировка. При продължителна кортикотерапия се прилага профилактично по 1 таблетка или 1 драже дневно. Ако се приложи в дози по-високи от 30 mg елементарен флуор дневно, може да увреди структурата на костите, да влоши качеството им и да доведе до фрактури.
Не се прилага при бременни, подрастващи и при тежки чернодробни и бъбречни заболявания. Не се прилага и при предшестващи фрактури на шийката на фемура.
Таблетките не трябва да се приемат едновременно с мляко и млечни продукти, калциеви, алуминиеви и магнезиеви препарати, защото намалява или напълно се потиска абсорбцията на флуора.
Може да причини транзиторни гастралгии и артралгии. Наблюдават се и гастро-интестинални прояви: гадене, повръщане, парене в епигастриума, диария. При приложение на масивни дози – остеомалация!
- Прилага се профилактично и лечебно при първична и вторична остеопороза, за профилактика и лечение на стероидната остеопороза, за палиативна терапия на плазмоцитома и на остеолитични костни метастази.
Флуорът участва в определени дози като биокатализатор в процесите на образуване и отлагане на калциевия фосфат в костите, с което подобрява минерализацията и реосификацията при нарушения в остеогенезата. Като увеличава минералното съдържание на костите, флуорът оказва антиостеопорозно действие и е способен да намали инцидентите от нови фрактури.
 

Реклама