Natrii lactas (Ph.I.)

Синоними: Natrium lacticum (Troyapharm).

Лекарствени форми: Fl. x 250 ml et x 500 ml.

Състав: Представлява 1,9 % разтвор на натриев лактат. Съдържа натриев катийон и лактатен анийон (1/6 моларен разтвор). Почти изотоничен разтвор.

Действие: Внесен в организма венозно, натриевият лактат освобождава натриеви катийони, които свързват и неутрализират киселинните йони и радикали, а лактатния анийон се метаболизира, като част от него се натрупва под формата на гликоген, а другата се разгражда до въглена киселина и хидокарбонати.

Показания: За корекция на ацидоза от различен произход: диабет, гладуване, диарии, интоксикации и други, при хипонатриемия, за временна корекция на дихателна ацидоза, за алкализиране на урината.

Обичайна дозировка: Внася се по 30 – 50 ml/kg/24 h във венозна капкова инфузия, максимално до 3000 ml дневно. Влива се под контрол на диурезата и лабораторните показатели (алкален резерв).

 

Реклама