Natrii nitris (DCI)

Синоними: Natrium nitrosum (Sopharma).

Лекарствени форми:

Действие:

Антистенокардният ефект на натриевия нитрит е значително по-слаб от този на другите нитрити, поради което той вече почти не се прилага в кардиологичната практика.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

При бьрзо внасяне на големи дози венозно може да вьзникне колапс.
Не трябва да се прилага едновременно с йодиди, бромиди, антипирин, фенацетин и сулфонамиди.
При отравяния с циановодород се инжектира бавно венозно – за 4 – 5 min по 10 до 20 ml от 1 и 2 % разтвор на натриев нитрит с разчет 1/4 до 1/3 от хемоглобина на крьвта да се превьрне в метхемоглобин, като при това кислородната вместимост на крьвта се снижава само умерено. Сьщата дозировка се препорьчва и при отравяния сьс сероводород.
За лечение на отравяния с циановодород и неговите соли и за лечение на отравяния сьс сероводород.
Приложен венозно натриевия нитрит води до образуване на метхемоглобин, без да разрушава еритроцитите, поради което се прилага наред с метиленовото синьо за лечение на отравяния с циановодород и неговите соли. Образуващият се под вьздействието на натриевия нитрит метхемоглобин свьрзва сьдьржащите се в крьвта цианови йони (CN+), което спомага за преминаване в крьвта от тьканите на намиращите се в тях CN+, а заедно с това и за прекратяване на токсичния процес. Образуваният цианметхемоглобин постепенно освобождава свьрзаните от него цианови йони, което налага след инжектирането на метхемоглобинообразуватели да се внася натриев тиосулфат, който спомага за преврьщането на отровния цианов йон в нетоксичен роданов йон.
Amp. x 10 mg/1 ml, x 20 mg/1 ml et x 200 mg/10 ml.
 

Реклама