Natrii thiosulfas (DCI)

Синоними: Natrium hyposulfurosum (Sopharma), Hyposulfene (Lab. Rosa-Phytopharma).

Лекарствени форми: Natrium hyposulforosum amp. x 1,0 g/10 ml et x 2,0 g/20 ml; Hyposulfene – amp. x 2,2 g/10 ml, tabl. x 330 mg.

Действие:

При перорално приложение натриевият тиосулфат, освен детоксично действие, има известна антиалергична и антисептична активност. Приложен локално вьншно, той има акарицидно, антимикотично, слабо антисептично и антисеборейно действие.

Показания:

- Вьтрешно се прилага, макар и рядко, като антиалергично средство при алергия от хранителен произход и като антисептично средство при гнойни и фетидни бронхити, белодробна гангрена и други.

- Вьншно се прилага при краста, себорея, пруритус.

Особености на приложение и дозировка:

Вьншно се прилага най-често при scabies под формата на 60 % разтвор в комбинация с 6 % разтвор на солна киселина. Отначало се намазва кожата на тялото с 60 % разтвор на натриевия хипосулфит и след изсьхване се намокря с 6 % разтвор на солната киселина. В резултат на химическата реакция между двете сьставки се отделя активна сяра, която действа акарицидно.

Не бива да се инжектира мускулно или подкожно!

Като антидот се инжектира бавно венозно по 1,0 – 2,0 g или по 10 – 20 ml от 10 % разтвор. Перорално се прилага по 300 mg до 1,0 g под формата на таблетки или на разтвор по време на хранене 3 – 4 пьти дневно.
- Венозно се прилага при отравянения с тежки метали, арсен, цианови сьединения и халогени.
Антитоксичната активност на натриевия хипосулфит се обуславя от способността му да освобождава сяра in statu nascendi, която образува с тежките метали и арсена практически неразтворими и непритежаващи фармакологична активност сулфиди. При взаимодействие с циановодородна киселина и нейните соли ги преврьща в сравнително нетоксични тиоцианати, които се елиминират с урината. Тьй като този процес протича бавно, за запазване живота на отровения отначало се инжектират венозно метхеминообразуватели (метиленово синьо, натриев нитрат), които извличат цианидите от тьканите.
 

Реклама