Natrium aurothiopropanol sulfonate (DCI)

Синоними: Allochrisine lumiere (LTM – France), Allochrisine (Kali-Chemie).

Лекарствени форми: Amp. x 25 mg/2 ml, x 50 mg/2 ml et x 100 mg/2 ml pro inj. i.m. + amp. x 8 ml Sol. Natrii chlorati isotonica – за разтворител.

Действие: Allochrisine представлява воден разтвор на натриев ауротиопропанол сулфонат за мускулно приложение. Съдържанието на злато в препарата е 30 %. След мускулно инжектиране се абсорбира бързо в кръвта и се свързва във висок процент с плазмените протеини. Значителна част от златото преминава в синовиалната течност и потиска активността на лизозомните ензими, отделяни от полиморфноядрените левкоцити и макрофагите намиращи се в нея. Освен това златото води до намаление на циркулиращите в кръвта имунни комплекси и потиска фагоцитозата им, вследствие на което не се стига до освобождаване на медиатори, благоприятстващи възпалителния процес. Антиревматичното му действие настъпва бавно – 2 до 3 месеца след започване на лечението. Постепенно настъпва подобрени на клиничните прояви от страна на засегнатите стави – намаляване на сутрешната скованост и болките, изчезване на отока, възстановяване на движенията в тях. Настъпва забавяне на СУЕ и негативизиране на серологичните показатели.

Показания: За базисна терапия на ревматоиден полиартрит с изразена активност на възпалителния процес. Болните без активност на възпалителния процес развиват повече странични действия.

Особености на приложение и дозировка: Инжектира се дълбоко мускулно в глутеалната област. Лечението се започва с 25 mg веднъж седмично. След това се продължава със седмична доза 50 – 100 mg до обща курсова доза 1,2 – 1,5 g. При добър ефект и добра поносимост лечението се продължава с поддържаща доза от 50 – 100 mg месечно, толкова дълго време, колкото болният може да понесе. Преди всяка инжекция се прави изследване на урината за еритроцитурия, протеинурия и дозиране на серумната концентрация на креатинина, изброяват се левкоцитите и тромбоцитите и се изследват чернодробните функции. При деца се прилага в максимална доза от 1 mg/kg седмично.

Взаимодействие с други лекарства: Да не се комбинира с нестероидни противовъзпалителни средства от пиразолоновата група поради повишаване риска от костномозъчна хипоплазия.

Странични ефекти: Кожни алергични реакции: пруритус, обриви, стоматити, еритродермия. Нефропатии с протеинурия. Еозинофилия, неутропения, тромбоцитопения до костномозъчна аплазия. Чернодробни увреждания – хепатит с вътречернодробна холостаза. Ауропневмопатия. Тези прояви налагат прекъсване на лечението. Може да се наблюдават и диспептични прояви – гадене, повръщане, абдоминални болки, диария, които не налагат прекъсване на лечението.

Противопоказания: Алергия към златни препарати, нефропатия с еритроцитурия и протеинурия, бъбречна и чернодробна недостатъчност, костномозъчна хипоплазия, сърдечна недостатъчност, стоматити, еволютивни дерматити, системен лупус еритематозус.

 

Реклама