Nedocromil Natrium (DCI)

Синоними: Tilade (Fisons); Halamid (Temmler Pharma - Germ.)

Лекарствени форми: Tilade - pulvis pro inhalationem fl. x 5, 6 ml под налягане, с дозировъчен клапан, съдържащ 56 инхалации (2 mg pro dosi); Halamid - susp. pro inhalationem fl. x 80 ml (2 mg pro dosi).

Действие: Натриевият недокромил е нов активен принцип от групата на кромоните. Той инхибира освобождаването или синтезата на мощните бронхоконкрикторни, проинфламаторни и химиотаксични клетъчни медиатори: хистамин, PgD2, лейкотриени С4 и В4, 5 НЕТЕ. Тази активност се изразява върху най-повърхностно разположените в бронхо-пулмоналното дърво клетъчни популации, които имат основна роля за възникването на локалните възпалителни и бронхоконстрикторни реакции. По време на една активация от неспецифични агенти или IgE-зависима активация натриевият недокромил модифицира локалните възпалителни реакции, отговорни за бронхиалната хиперреактивност. Нещо повече, in vitro натриевият недокромил инхибира частично струпването и активирането на клетъчните популации - еозинофили, неутрофили, тромбоцити, индуцирано от локалното освобождаване на химиотаксични медиатори.

След инхалация на 4 mg натриев недокромил максимална плазмена концентрация от 2, 8 ng/ml се достига за 15 минути. Плазменият му полуживот е 91 минути. Не се метаболизира. В системното кръвообращение преминава слабо и след 12-месечно лечение не е установена акумулация в организма.

Показания: Прилага се за лечение на бронхиална астма в интервалите между пристъпите. Натриевият недокромил не се прилага за лечение на манифестиран пристъп от бронхиална астма!

Особености на приложение и дозировка: Обичайната дозировка е 2 инхалации, което прави 4 mg, 2 пъти дневно. При по-тежко протичащи случаи по 2 инхалации 4 пъти дневно. Може да се прилага комбинирано с други антистматични средства, което позволява понякога да се редуцира дозировката им.

Странични ефекти: Наблюдавани са леки и обикновено транзиторни прояви: главоболие, гадене, кожни ерупции, пруритус, топли вълни, дразнене на фарингеа, горчив вкус, вертигинозни прояви. Описани са отделни случаи от развитие на бронхоспазъм, което налага спиране на лечението.

Протиповоказания: Деца под 12 години. Поради липса на проучвания не се препоръчва прилагането му през първите 3 месеца на бременността и при кърмене.

 

Реклама