Nefopam (DCI)

Синоними: Acupan injectable (3M Sante), Ajan (3M Medica).

Лекарствени форми: Acupan injectable - amp. x 20 mg/2 ml; Ajan - tabl. x 30 mg, amp. x 20 mg/1 ml.

Действие:

Показания: Прилага се за симптоматично лечение на болката от различен произход.

Особености на приложение и дозировка: Инжектира се дълбоко мускулно по една ампула от 20 mg. Ако е необходимо инжекциите се повтарят през 6 h, без да се превишава дневната доза от 120 mg. Може да се внесе и бавно венозно, за не по-малко от 5 min в единична доза 20 mg, която доза може да се аплицира при необходимост на всеки 4 h, без да се надминава дневната доза 120 mg.

Особености на употреба: При венозно инжектиране пациентът трябва да е в легнало положение, за да се избегне появата на нежелани ефекти: гадене, световъртеж, изпотяване. Препаратът може да се внесе и във венозна перфузия, разреден в изотоничен разтвор на натриев хлорид или в глюкоза. Да не се смесва в една спринцовка или флакон с други медикаменти!!!

Взаимодействие с други лекарства: Не се препоръчва едновременното му приложение с антихолинергични средства, невролептици, имипраминови антидепресанти, фенотиазинови производни, антихистаминови Н1-блокери, дизопирамид.

Странични ефекти: Изпотяване, сомнолентност, гадене, повръщане, отпадналост, сухота в устата, тахикардия, вертиго, ретенция на урина, раздразнителност.

Противопоказания: Деца под 15 години, бременност, кърмачки, заболявания, съпроводени с конвулсии, простатен аденом, глаукома.

Нефопам е неморфинов аналгетик. По своята химична структура не наподобява нито един от познатите досега аналгетици. Въпреки че механизмът на неговото действие не е напълно осветлен, експерименталните проучвания показват, че доминира централното му действие вследствие потискане на рекаптажа на допамина, норадреналина и серотонина на нивото на синаптозомите. Нефопам няма потискащо действие върху фиксирането на налоксона, който е специфичен и чист антагонист на морфиномиметиците, върху централните опиоидни рецептори. Той не причинява нито привикване, нито зависимост, нито феномен на абстиненция. Продължителното му приложение не води до отслабване на аналгитичната му активност. Нефопам няма противовъзпалително или антипиретично действие. Той не води до потискане на дишането и не забавя транспорта на чревното съдържимо. Притежава слаба антихолинергична активност. В хемодинамично отношение е наблюдавано умерено и транзиторно повишаване на артериалното налягане и на сърдечната честота. След мускулно инжектиране на 20 mg нефопам пикова плазмена концентрация се получава за 0, 5 - 1 h. Плазменият му полуживот е средно 5 h. С плазмените протеини се свързва в 71 - 76 %. Метаболизира се до три основни деривата, които са неактивни. Излъчва се главно с урината под формата на неактивни метаболити.
 

Реклама