Neoarsphenamine (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие:

Показания:

  • луес при свръхчувствителност към пеницилина;

  • възвратен тиф, содоку, ангина на Plaut-Vinsent, абцес и гангрена на белия дроб.

Особености на приложение и дозировка:

Новарсенолът се внася строго венозно, бавно.

  • за лечение на сифилис, началната доза за мъжете е 300 mg, а за жените – 150 mg. При добра поносимост, всяка следваща доза се увеличава със 150 mg, но без да се превишава при еднократно инжектиране доза от 600 mg – 7 дни или интервалите се определят, така че на един ден да се пада по 100 mg от препарата. Общата курсова доза при първичен и вторичен сифилис за мъжете е 5,0 – 5,5 g, а за жените 4,5 – 5,0 g. При третичен луес курсовата доза е 4,0 g.

  • при ангина на Plaut-Vinsent се прилага по 300-450 mg 2 пъти през интервал от 48 часа.

  • при белодробен абцес и гангрена се прилага по следната схема: начална доза 150 mg, при добра поносимост след 2 дни се инжектират 300 mg, след 3 дни – 450 mg и след това през 5-дневни интервали се правят още 2-3 апликации.

Особености на употреба:

Странични ефекти: При лечение с новарсенол може да има главоболие. При проява на т.нар. “синдром на 9-ия – 12-ия ден” – повишаване на температурата, еритем и колапс, лечението се прекъсва. То се прекъсва и при проявата на тежки усложнения – генерализиран дерматит, иктер, полиневрит, хеморагичен енцефалит. Лечението с новарсенол може да продължава с по-малки дози, но не по-рано от 10 дни след отзвучаване на тези прояви.

Противопоказания:

Непоносимост към препарата, активна стомашно-дуоденална язва, тежки заболявания на ЦНС.
Разтворът за венозно приложение се приготвя ex tempore, като съдържимото на ампулата се разтваря с 5-6 ml стерилна двойно дестилирана вода, без да се разклаща и се инжектира веднага – бавно венозно.След предстояване на разтвора повече от 4-5 min той е негоден! Инжекциите се правят 2-3 часа след хранене. Преди всяка поредна инжекция се измерва температурата на болния и ак тя е над 37° С апликацията се отлага
За лечение на:
Новарсенолът е органично арсеново съединение, което съдържа 20% арсен и се характеризира с изразена химиотерапевтична активност спрямо Treponema pallidum, други патогенниспирохети и някои Protozoa. В организма новарсенолът се превръща в арсеноксид, който образува ковалентни връзки блокира сулфхидрилните ензимни системи на микроорганизмите и по този начин нарушава протичането на редица жизнено важни обменни процеси в микробната клетка.
: Amp. (сухи) x 150mg, x 300 mg, x 450 mg et x 600 mg.
: Novarsenolum (Medexport)
 

Реклама