Nephramine (Lab. Biosedra – France), Nephramine (Eczacibasi)

Лекарствени форми: Fl. x 250 ml; Sol. 5,4 % на есенциални аминокиселини.

Действие: Разтвор за парентерално хранене, който съдържа 13,5 g есенциални аминокиселини в един флакон от 250 ml или 54,0 g/l и 6,5 g/l азот. Този внос е разпределен според минималните нужди, дефинирани от Rose. Осмоларитет – 440 mOsm/l; pH – 6,5.

Показания: Прилага се за парентерално внасяне на азот при болни с ОБН и ХБН, когато пероралното хранене не е възможно, в съчетание с достатъчен енергиен внос, при осигурена екстракорпорална депурация. Прилагането му при болни, които не се диализират, трябва да става много предпазливо.

Особености на приложение и дозировка: Влива се във венозна капкова инфузия. При болни с ОБН, които не са хиперкатаболизирани, и при болни с ХБН, които не са включени в програма на хемодиализа, дневната дозировка е 1 – 2 флакона от 250 ml. В случаите, когато катаболните процеси са твърде изразени и болните се диализират, тази дозировка може да бъде увеличена. В смес с 50 – 70 % разтвори на глюкоза се препоръчва за парентерално хранене на болни с ОБН. Хиперсмоларитетът на тази смес налага задължителното използване на централен катетър. Да не се забравя да се добави инсулин. Не се допуска прибавянето в банката на каквито и да е било лекарства.

Странични ефекти: Внасянето на ексцесивно количество аминокиселини, както парентерално, така и перорално, може да влоши или да провокира метаболитна ацидоза и да влоши азотната задръжка.

Противопоказания: Да не се прилага при болни с тежка хепатоцелуларна недостатъчност и при тежка СН.

 

Реклама