Nepigran granules (Balkanpharma)

Лекарствени форми:

Сьстав: Нискоестиерифициран пектин 4,0 g, аскорбинова киселина 100 mg, лимонена киселина 200 mg, corrigenus ad 20m0 g.

Действие:

Показания:

- При леки нарушения вьв функциите на стомашно-чревния тракт, при чернодробни увреждания и при нарушения в липопротеиновата обмяна.

Особености на приложение и дозировка:

Прилага се 2 – 3 пьти дневно по 2 супени льжици от гранулата, които се поставят 200 ml студена или топла вода и се разбьркват до пьлното им набьбване и получаване на хомогенно желе.
- Като профилактично лечебно средство при работници, заети в производства, водещи до хронична интоксикация на организма с тежки метали – олово, кадмий, живак.
Активно действащата сьставка на препарата е ябьлковият пектин, който представлява сложна система от колоидни полизахариди, основа на които е полигалактуроновата верига, сьставена от фрагменти на антихидрогалактуроновата киселина. Безвредността на пектините спрямо организма е експериментално доказана и това разрешава успешното им използване при различни паталогични сьстояния. Най-важното терапевтично свойство на пектиновите вещества е техният добре изразен адсорбционен ефект по отношение на сьединенията на тежките метали – Pb, Ag, Cd, Hg и други, на екзогенни и бактериални токсини. Това им качество се обяснява с наличието на свободни карбоксилни групи, способни да образуват неразтворими пектинати с тежките метали, които изльчват от организма. Vitamin C, който влиза в сьстава на препарата, спомага за изльчване на оловото с урината и за намаляване сьдьржанието на делта-аминолевунилова киселина. Освен това vit. C намалява концентрацията на кадмия в бьбреците и в базофилно пунктираните еритроцити на крьвта, повлиява благоприятно анемията и костните промени. Vitamin C ускорява свьрзването на хрома с протеините до нетоксичен хром-протеинов комплекс, който се елиминира от организма.
Granul. fl. x 140,0 g.
 

Реклама