Netilmicine (DCI)

Синоними: Netromycin injection (Essex Chemie), Netromycin injection (Schering), Netromicine (Schering-Plough), Certomycin (Essex Pharma).

Лекарствени форми: Amp. x 25 mg/1 ml, x 100 mg/1 ml, x 150 mg/1,5 ml, x 50 mg/2 ml et x 200 mg/2 ml.

Действие: Нов полусинтетичен аминогликозиден антибиотик, производно на сизомицина. Той е устойчив на ензимите, които модифицират гентамицина. По антибактериална активност този антибиотик заема средно място между групата гентамицин – тобрамицин и амикацин, който е най-мощният от аминогликозидите. Обикновено чувствителни микроорганизми са: Esch.coli, Klebsiella, Enterobacter, индол-позитивни и индол-негативни щамове на Proteus, Serratia, Pseudomonas, Acinetobacter, стафилококи. In vitro са чувствителни и Salmonella, Shigella и Neisseria. Резистентни (MIC > 16 µg/ml) са: стрептококи в това число и пневмококи, менингококи, анаеробни микроорганизми, Treponema pallidum. Комбинацията му с бета-лактами е синергична спрямо стрептококите, към които той е неактивен in vitro.

Нетилмицинът е водноразтворим. След парентерално приложение той се установява в серума, тъканите, бронхиалните секреции, перикарда, плеврата, перитонеума и в синовиалната течност. Концентрациите му в бъбречната кора могат да бъдат значително по-високи, отколкото в серума. Слабо преминава хемато-енцефалната бариера. Плазменият му полуживот е 2,5 h. При новородени плазменият му полуживот е 4 h. Свързва се слабо с плазмените протеини. Не се метаболизира и се екскретира под активна форма с урината. За 24 h се излъчва над 70 % от внесената доза.

Показания: Прилага се при инфекции на бъбреците и пикочните пътища, при абдоминални инфекции, перитонити, инфекции на стомашно-чревния тракт, инфекции на ставите, костите и меките тъкани, при инфекции на ЦНС, включително менингити, бактериемия, септични състояния и други.

Обичайна дозировка: 2 – 3 пъти дневно по 150 - 200 mg.

Особености на приложение и дозировка: При възрастни с нормална бъбречна функция се прилага по 4 – 6 mg/kg/24 h, разпределени в 2 или 3 мускулни инжекции. При тежки системни инфекции дозата може да достигне до 7,5 mg/kg/24 h, разпределена в три мускулни инжекции. След подобряване на състоянието, обикновено след 48 h, дозата се намалява на 6 mg/kg/ за 24 h. При инфекции на бъбреците и пикочните пътища се прилага в по-ниски дози.

При кърмачета и деца се прилага по 2 – 2,5 mg/kg/ на 8 h мускулно под контрол на серумните нива на антибиотика. На новородени (доносени или недоносени) се прилага по 6 – 7,5 mg/kg/24 h, разпределена в 2 венозни перфузии под контрол на серумните нива на антибиотика.

При болни с ХБН дозировката се адаптира съобразно стойностите на креатининовия клирънс, като при стойности на клирънса под 0,5 ml/s се дозира по 0,6 mg/kg/8 h.

Особености на употреба: При невъзможност за мускулно приложение може да се внесе в 30 – 60 – минутна венозна перфузия, като единичната доза се разрежда в 50 – 200 ml физиологичен разтвор на натриев хлорид или 5 % глюкоза.

Взаимодействие с други лекарства: Да не се смесва с никакъв друг медикамент в една спринцовка или флакон за перфузия!!

Странични ефекти: Както при останалите аминогликозиди.

Противопоказания: Както при останалите аминогликозиди.

 

Реклама