Niaprazine ( DCI )

Синонимни

Лекарствени форми

Действие

Показания

Странични ефекти

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

  • за деца от 6 месеца (7,5 kg) до 3години (15 kg ) - 7,5 mg;
  • за деца от 3 години (15 kg) до7 години (22,5 kg) – 15 mg;
  • за деца от 7 години (22,5 kg) до 10 години (30 kg) – 22,5 mg;
  • за деца от 10 години (30 kg ) до 12 години (37,5 kg) - 30 mg.
: С оглед на евентуална индивидуална чувствителност при първия прием на препарата винаги трябва да се използва половината от съответната за възрастта доза! Прилага се при деца над 6 месеца по 1 mg/kg телесна маса. В някои случаи дозата може да се увеличи до 2 mg/kg, но тогава тя трябва да се фракционира в няколко приема и да не надминава 2 mg/kg/24 h. Препоръчва се следната примерна схема за дневна дозировка:
: Деца до 6 месеца.
: Дневна сънливост. Наблюдавани са отделни случаи на неспокойствие с хипо- или хипертония, главно при първите приеми, когато дозата е вrсока.
: Нарушения в заспиването у деца с психомоторна възбуда.
: Ниапразинът е небарбитурово седативно средство, което има и сънотворно действие като намалява психомоторната възбуда у деца и улеснява заспиването. Има добра и бърза абсорбция след перорално приемане под формата на сироп. Пикова плазмена концентрация се получава след 30 - 90 min. Плазменият му полуживот е 4 - 5 h. С плазмените протеини се свързва слабо. Елиминира се под формата на метаболити и непроменен с урината в 62 %, а с фекалиите - 16 %.
: Sirupus (за деца ) fl. x 150 ml (15 mg/5 ml).
: Nopron (Delalande), Nopron (Synthelabo).
 

Реклама