Nicergoline (DCI)

Синоними: Nicergolin “Pharmachim” (НИХФИ), Sermion (Farmitalia C. Erba), Sermion (Specia), Nicergolin-Neuraxpharm (Neuraxpharm), Nicergolin-Ratiopharm (Ratiopharm), Duracebrol (Durachemie).

Лекарствени форми: Nicergolin “Pharmachim” – drag. x 5 mg, amp. (сухи) x 4 mg; Sermion (Farmitalia C. Erba) – drag. x 5 mg, drag. forte x 10 mg, tabl. spezial x 30 mg, amp. lyophilisat x 4 mg; Sermion (Specia) – caps. x 5 mg, fl. lyophilisat x 5 mg; Nicergolin-Neuraxpharm – tabl. x 5 mg et x 10 mg; Nicergolin-Ratiopharm – tabl. x 10 mg; Duracebrol – caps. x 5 mg et x 10 mg.

Действие:

След орално внасяне абсорбцията и елиминацията на нисерголина стават бързо. Плазменият полуживот на непроменения нисерголин е около 1 h. След ефект на първия пасаж в черния дроб в кръвта бързо се появява главният му метаболит – lumilycergol.

Показания:

  • При остри церебрални съдови инциденти от исхемичен произход.

  • При съдови нарушения на ретината.

  • При исхемична съдова патология на вътрешното ухо.

- При хронични облитериращи артериопатии на долните крайници (II стадий).

Странични ефекти:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Парентерално – мускулно или венозно се прилага главно при остри исхемични съдови инциденти. Разтворът се приготвя ex tempore, като 1 флакон от 5 mg се разтваря с 2,5 ml, а 1 ампула от 4 mg с 2 ml вода за приготвяне на инжекционни разтвори и се инжектира мускулно. Венозно се прилага в перфузия, като получения разтвор се разрежда допълнително в 250 ml изотоничен разтвор на NaCl или в разтвор на глюкоза. Дневно се прилагат 2 – 6 ампули. Продължителността на парентералното приложение на нисерголина е 10 – 15 дни, след което се преминава на перорално приложение. 

При прояви на интелектуален дефицит у стари хора се прилага per os по 1 – 2 капсули или таблетки от 5 mg 3 пъти дневно (15 – 30 mg/24 h). При артериопатии на долните крайници се прилага перорално по 30 mg дневно, разпределени в 3 приема. Капсулите или таблетките се приемат с малко вода след ядене.
Артериална хипертония, пресен инфаркт на миокарда, остри кръвотечения, брадикардия под 50/min. Наблюдавани са леки болки в епигастралната област, които, макар и рядко, може да имат характер на крампи, вазомоторни и/или вертигинозни прояви, главно при венозно приложение, ортостатична хипотензия.
- За подобряване на някои симптоми на патологичен интелектуален дефицит в старческата възраст – намаление на паметта, на способността за концентрация на вниманието и други.Nicergoline представлява церебрален вазодилатор с алфа-блокиращо действие. Той повишава артериалния дебит в главния мозък, главно на ниво на исхемичните зони, като потиска съдосвиващия симпатикусов тонус. Увеличава утилизирането на кислорода и на глюкозата от мозъчните клетки. Има качества на калциев антагонист. Нисерголинът упражнява също агонистично действие върху допаминергичните и серотонинергичните рецептори. Накрая, той притежава и хипотензивен ефект, а така също и антиагрегантно действие върху тромбоцитите.
 

Реклама