Nicorandil ( DCI )

Синоними: Adancor ( Lipha Sante – Merck ).

Лекарствени форми: Tabl. x 10 mg et x 20 mg.

Действие: Никорандиолът представлява никотинамидов естер който има двоен механизъм на действие:

  • Активира калиевите канали, което води до хиперполаризация на клетъчните мембрани, намаляване на тонуса на гладкомускулните клетки, последвано от артериална вазодилация.

  • Нитрато-подобно действие дължащо се на нитро-радикал в молекулата на препарата, което води до венозна вазодилация.

Никорандилът намалява пред- и след натоварването на сърцето и има директен вазодилативен ефект както върху паталогично променените, така и върху интактните коронарни артерии без да предизвиква феномен на открадване. Намаляването на теледиастолното налягане и стреса на левокамерната стена води също до намаляване на коронарното съпротивление. Подобрява се снабдяването на миокарда с кислород и се увеличава кръвоснабдяването на постстенотичните зони в миокарда. Препаратът притежава мощен спазмолитичен ефект, той премахва вазоспазъма провокиран от метахолин и норадреналин. Няма ефект върху миокардния контрактилитет.

Показания: За профилактика на стенокардните пристъпи самостоятелно или в комбинация с други антиангинозни медикаменти с изключение на нитрати и молсидомин.

Особености на приложение:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност, нисък сърдечен дебит, хипотония.
Рядко автоза и улцерации на устната кухина, преходно главоболие, хипотония и тахикардия при употреба на високи дози.
В първата седмица от лечението се прилага два пъти по 5 mg дневно, след което се увеличава на 2 пъти по 10 mg – обичайната доза на препарата. При необходимост се повишава до 2 пъти по 20 mg/24 h.
 

Реклама