Nicoret 2 mg (Novartis)

Лекарствени форми

Действие

Никотинът се метаболизира главно в черния дроб и в по-малка степен в бъбреците и в белите дробове. Главните му метаболити котинин и N-оксидиран никотин се екскретират през бъбреците. Около 10 – 20 % от никотина се елиминира непроменен. Екскрецията на никотина се засилва, когато диурезата е значителна и реакцията на урината е кисела. Метаболизмът на никотина, абсорбиран перилингвално при дъвчене на никорет, е качествено подобен на този при пушене на цигари.

Показания

Взаимодействие с други лекарства

Странични ефекти

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

: Преди да се започне лечението пациентът трябва да спре да пуши. Той трябва да дъвче по 1 дъвка никорет всеки път, когато чувства нужда от изпушване на една цигара. Дъвченето трябва да става бавно – в продължение на около 30 min, като се дъвче само от време на време, а през интервала дъвката да се държи в устата. Поглъщането на натоварената с никотин слюнка трябва да се избягва, макар че погълнатият със слюнката никотин не се абсорбира. Обикновено са необходими около 10 дъвки дневно и не бива да се надминават 30 броя дневно. Постепенно пациентът трябва да намалява броя на плочките с никорет. Препоръчва се курсът на лечение с никорет за отвикване да не продължава повече от 6 месеца.
: Бременност, лактация, деца.
: Дразнене на глътката, повишено образуване на слюнка, хълцане, гастралгия, диспептични прояви. При ексцесивна консумация на никорет настъпва главоболие, гадене, загуба на съзнание, риск от зависимост към никотин.
: Трябва да се има предвид, че никотинът намалява концентрациите в кръвта на редица лекарства, като фенитоин, кофеин, пентазоцин и други. Той намалява диуретичните ефекти на фуросемида и нарушава действието на пропранолола.
: Прилага се за отвикване от тютюнопушенето.
: Препаратът Nicoret, оформен като плочки за дъвчене, съдържа по 2 mg никотин, който е свързан с йонобменна смола. Той намалява значимо абстинентните прояви, свързани с отказването на тютюнопушенето. Плазмената концентрация на никотина, получена от една дъвка никорет, зависи от интензивността и продължителността на дъвченето. Никотинемията, която се получава, когато се дъвче по 1 дъвка никорет на всеки час е равна приблизително на половината от тази, която се получава от изпушването на 1 цигара на всеки час, но без пиковите нива, които се получават по време на инхалирането на тютюневия дим. За разлика от тютюнопушенето, при дъвченето на никорет никотинът се абсорбира само на нивото на устната лигавица.
: Дъвка по 96 броя в опаковка.
 

Реклама