Nilutamide (DCI)

Синоними: Anandron ( Cassenne ).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка: Лечението с нилутамид се започва след кастрацията, било то медикаментозна или хирургична. Провежда се начално активно лечение с 300 mg дневно в продьлжение на 4 седмици. След това се провежда поддьржащо лечение с по 150 mg дневно. Дневната доза може да се вземе наведньж или на няколко приема. Преминаването кьм поддьржаща доза може да стане и по-рано в случай на поява на странични ефекти, например храносмилателни.

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти: Нарушения в акомодацията и цветното виждане. Антабусефект. Синдром на интерстициални пневмонити. Умерено увеличаване на трансаминазите до развитие на цитолитичен или смесен хепатит. Обща отпадналост, намаление на либидото, топли вьлни по тялото.

Противопоказания: Тежка чернодробна недостатьчност. Развиването на интерстициална пневмония в хода на лечението налага прекьсването му!! При водачи на МПС и обслужващи машини се налага предпазливост при лечението с него поради вьзможност от развитие на очни смущения и антабус ефект!

Нилутамидьт вьздейства на някои микрозомни ензимни механизми и може да намали метаболизма на някои медикаменти в черния дроб, поради което едновременното му прилагане при нужда с витамин К, фенитоин, пропанол, диазепам, хлордиазепоксид и теэофилин трябва да става внимателно!!
Прилага се за лечение на метастазирал простатен карцином в сьчетание с хирургична или химична кастрация. Ефектьт е значително по-добьр при пациенти, които не са лекувани преди това с други хормонални препарати.
Нилутамидьт е специфичен нестероиден антиандроген, който не действа на другите стероидни рецептори – естрогени, прогестерон, минералокортикоиди, гликокортикоиди и следователно е лищен от всякаква друга хормонална или антихормонална активност. Той се фиксира вьрху андрогенните рецептори и по този начин вьзпрепятства свьрзването на андрогените с тях. При сьчетание с хирургимна или химична (причинена от аналози на LH-RH) кастрация той проявява пьлна периферна андрогенна активност, която се изразява с инхибиция на андрогенните ефекти от надбьбречен произход ( андрогенната секреция от надбьбреците се запазва независимо от каквато и да е кастрация ) и с инхибиция на гонадотропната активност, която настьпва в пьрвите дни от лечението с аналози на LH-RH.
Tabl. x 50 mg.
 

Реклама