Nimodipin (DCI)

Синоними: Nimotop S (Bayer).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Обичайна дозировка: 30 – 60 mg, 3 – 4 пъти дневно.

Обикновено пероралното лечение се предхожда от инфузионно. Венозно се прилага в доза 0,5 mg/h и лечението продължава 5 – 14 дни.
Чернодробна недостатъчност, хипотония, свръх-чувствителност към препарата, мозъчен оток.
Не се препоръчва комбинирането с антидепресанти, невролептици и антиепилептични средства. Симетидинът повишава плазмената концентрация на нимодипина.
Страничните ефекти са редки и зачестяват при по-високи дози – главоболие, дезориентация, депресия, зачервяване на лицето, еритем, кожни обриви, гингивална хиперплазия, втрисане, гадене, хепатотоксичност, стомашно-чревни разтройства, диария, повръщане, хипонатриемия, тромбоцитопения, анемия.
Прилага се за лечение на мозъчно-съдова болест при хипертоници, субарахноидален кръвоизлив, мозъчен инсулт, тежки травми на главата, за профилактика на вазоспазъма на мозъчните артерии, при болест на Алцхаймер, при еклампсия.
Нимодипинът е нифедипинов аналог с избирателно церебро-васкуларно действие. В сравнение с останалите калциеви антагонисти разширява в по-голяма степен малките мозъчни съдове, отколкото периферните и коронарните. Това води до повишение на мозъчния кръвоток и до по-голяма устойчивост спрямо хипоксията. Този ефект е особено подчертан при спазъм на мозъчните съдове като последица на менингеална хеморагия. Особено подходящ е за лечение на мозъчно-съдова болест при хипертоници. След орален прием се абсорбира много добре. Максимална плазмена концентрация се достига за 1 h. Свързва се с плазмените протеини в 98 %. Почти напълно се метаболизира в черния дроб. Излъчва се основно с жлъчката. Преминава кръвно-ликворната бариера и в майчиното мляко.
Tabl. x 30 mg; Fl. x 10 mg/50 ml.
 

Реклама