Niridazole (DCI)

Синоними: Ambilhar (Novartis).

Лекарствени форми: Tabl. x 100 mg et x 500 mg.

Действие: Ниридазолът е имадизолидиново производно с шистозомоцидно и амебицидно действие. Има изразен ефект спрямо Schistosoma haematobium, Schistosoma mansoni, Schistosoma japonieum и Entamoeba histolytica.

Показания: Прилага се за лечение на билхарциоза, на интестинална и на екстаинтестинална форма на амебиаза и на дракункулоза.

Особености на приложение и дозировка: За лечение на билхарциоза, причинена от Schistosoma haematobium et mansoni, при възрастни се прилага по 25 mg/kg дневно в продължение на 7 дни. При деца инфектирани от S. haematobium се дозира по 30 – 35 mg/kg дневно в продължение на 5 дни. При деца инфектирани от S. mansoni се дава по 25 mg/kg дневно в продължение на 7 дни. За лечение на билхарциоза, причинена от Schistosoma japonieum, се прилага по 20 – 25 mg/kg дневно в продължение на 5 дни. при амебиаза се предписва по 25 mg/kg дневно за 7 – 10 дни. При дракункулоза се прилага по 25 – 30 mg/kg дневно в продължение на 7 дни. в последните три случая дозите за възрастни и деца са идентични.

Особености на употреба: Дневната доза може да се разпредели в два приема – сутрин и вечер, но може да се приеме и наведнъж по време на ядене или след нахранване. Ако се установи наличие на живи яйца от шистозоми, курсът на лечение може да се повтори след 4 – 6 месеца.

Странични ефекти: Главоболие и гастро-интестинални прояви, които са транзиторни. При по-тежки прояви от страна на ЦНС, като свръхвъзбудимост, халюцинации, гърчове и други лечението трябва да се прекрати незабавно! Може да се наблюдават промени от страна на ЕКГ депресия на ST и изглаждане на вълната Т. при експериментални условия е установено мутагенно и карциногенно действие, което не е потвърдено при клинични условия. По време на лечението урината става тъмнокафява, което е без значение.

Противопоказания: Чернодробна недостатъчност, психиатрични заболявания, тежка анемия, през първите месеци на бременността. 

 

Реклама