Nisoldipine (DCI)

Синоними: Sular (Astra-Zeneca Pharm), Baymycard, Syscor CC.Лекарствени форми: Tabl. extended release x 10 mg, x 20 mg, x 30 mg et x 40 mg.

Действие: Представлява калциев антагонист от дихидропиридиновата група. Както другите калциеви антагонисти от тази група намалява периферното съдовото съпротивление, намалява артериалното налягане, умерено повишава сърдечната честота и има слаб диуретичен ефект. Има доза-зависима фармакокинетика. Абсорбира се добре, богатата на мазнини храна повишава серумните му концентрации до 300 %. Има абсолютна бионаличност от 5 %. Малката бионаличност се дължи на пред-системен метаболизъм в чревната стена. Максимални плазмени концентрации се достигат за 6 – 12 h. Има терминален полуживот от 7 – 12 h. Свързва се с плазмените в над 99 %. Метаболизира се по пътя на цитохром P450I11A4. Ескретира се в 60 – 80 % с урината предимно под формата на метаболити.

Показания: За лечение на артериална хипертония самостоятелно или в комбинация с други антихипертензивни медикаменти.

Обичайна дозировка: По 20 mg еднократно дневно, перорално.

Особености на приложение и дозировка: Дозата се увеличава с по 10 mg през седмица до максимално 60 mg. Обикновено поддържащата доза е между 20 и 40 mg. Да се приема със сок от грейпфрут и с богата на мазнини храна.

Взаимодействие с други лекарства: Приложен едновременно със симетидин (но не и ранитидин), максималната плазмена концентрация се увеличава с 30 – 45 %. Има адитивен ефект с диуретици, бета –блокери и АСЕ инхибитори.

Странични ефекти: Както при другите дихидропиридини.

Противопоказания: Свръхчувствителност към някои от съставките на медикамента.

 

Реклама