Nitrendipine (DCI)

Синоними: Nitrendipin (НИХФИ), Nifredin (HИХФИ), Bayotensin (Bayropharm), Nidrel (Specia), Unipres (KRKA).

Лекарствени форми: Tabl. x 10 mg et x 20 mg.

Действие: Нитрендипинът блокира бавните калциеви канали на саркоплазмените мембрани в много ниска концентрация, вследствие на което намалява навлизането на калциеви йони в гладкомускулните клетки. Тонусът на артериолите намалява, периферното съдово съпротивление се понижава, в резултат на което повишеното АН спада. Вазодилатацията на артериолите се придружава от повишаване комплайанса и диаметъра на артериите и от подобряване на регионалния кръвоток – мозъчен, бъбречен и т.н. Нитрендипинът има това предимство, че при сравнително еднакво бързо начало и близък антихипертензивен ефект както нифедипина, продължителността на действието му е около 24 h, което позволява дневната доза да се дава еднократно. Ефектът му не отслабва при продължително приемане. Има леко натриуретично и диуретично действие. Не води до натриева задръжка при продължително лечение. Абсорбира се добре след орално приемане в 88 % и достига пикова концентрация след 1 – 2 h. Има времена полуживот 8 – 12 h. С плазмените протеини се свързва в 98 % . Метаболизира се в черния дроб до 5 неактивни метаболита, които се елиминират предимно с жлъчката.

Показания: Прилага се монотерапия на лека средно тежка АХ, включително и ренална с ниска ПРА. Особено подходящ е за лечение на АХ при стари хора, съчетава с ИБС.

Обичайна дозировка: 20 – 30 mg/24 h.

Особености на приложение и дозировка: Дозата от 20 mg e достатъчна за контролирана на леката хипертензия при по-голямата част от болните. При липса на ефект и при по-тежки форми монотерапията може да се проведе с 40 mg дневно еднократно или да се комбинира с диуретици, адренергични инхибитори или инхибитори на АСЕ. При стари хора и при болни с чернодробни заболявания лечението се започва с 10 mg дневно и при нужда дозата се повишава на 20 mg в един или два приема.

Особености на употреба: Таблетките трябва да не се излагат на светлина.

Взаимодействие с други лекарства: По време на лечението не се препоръчва употреба на алкохол.

Странични ефекти: Главоболие, зачервяване на лицето, главозамайване, оток на глезените поради лимфостаза. При високи дози – хипотензия. При болни с ИБС може да се появят ангинозни болки 15 до 30 min след приемане на препарата, което налага спирането му. Рядко може да се наблюдава транзиторно повишаване на алкалната фосфатаза.

Противопоказания: Артериална хипотензия, бременност, лактация.

 

Реклама