Nitroderm TTS (Novartis), Nitro-Dur (Essex Chemie),Minitran Transdermal Delivery System (3M Pharmaceuticals), Deponit (Schwarz), Nitrodisc (Searle), Diafusor (Pierre Fabre)

Лекарствени форми: Nitroderm TTS 5 = 25 mg Nitroglycerin ; Nitroderm TTS 10 =50 mg Nitroglycerin ; Nitro – Durx 5 mg, x 7,5 mg et x 10 mg; Minitran Transdermal Delivery Sistem – x 0,1 mg/h, x 0,2 mg/h, 0,4 mg/h et x 0,6 mg/h; Deponit 5= 16 mg Nitroglycerin; Deponit 10 = 32mg Nitroglycerin; Nitradisc 5 = 16 mg Nitroglycerin; Nitradisc 10 = 32 mg Nitroglycerin; Diafusor 5 mg/24h 40 mg Nitroglycerin; Diafusor 10 mg/24h = 80 mg Trinitrine.

Действие: Представляват специализирани адхезивни пластири с контактна повърхност от 5 до 30 cm2 и резервоар, който съдържа различно количество нитроглицерин. Програмирани са да освобождават с постоянна скорост по 0,5 mg нитроглицерин за 24 h на квадратен сантиметър кантоктна повърхност и да осигуряват стабилна терапевтична концентрация за 24 h. Те намаляват броя на ангинозните пристъпи и създават чувство за сигурност у болния. Намаляват сублингвалното приложение на нитроглицерина. При снемане на пластира концентрацията на нитроглицерина в кръвта спада до една трета от началната в продължение на един час.

Показания: При болни с чести ангинозни пристъпи, за намаляване броя на пристъпите на сублингвалното приложение на нитроглицерина. Показани са при болни с нощни пристъпи на стенокардия при покой.

Особености на приложение и дозировка: Трансдермалните терапевтични системи на нитроглицерина под формата на пластири и дискове се залепят обикновено в прекордиалната област за 24 h. При възникнал по време на лечението с тях ангинозен пристъп е възможно прилаганито на нитроглицерин и сублинвално.Лечението с пластири може да се комбинира с бета-блокери. Не са показани за лечение на болни с по-малко от три стенокардни пристъпа за денонощие.

Странични ефекти: При продължително прилагане е възможно развитието на тахифилаксия ( ранна толерантност) към нитроглицерина в таблетки за сублингвално приложение.

Противопоказания: Хипотония, повишено вътречерепно налягане, свръхчувствителност към нитроглицерин, глаукома.

 

Реклама