Nitrogenii oxydum (DCI)

Синоними: Nitrogenium oxydulatum (Sopharma).

Лекарствени форми: Стоманени бутилки по 10л. втечнен газ под налягане 50 атмосфери.

Действие: Двуазотният окис представлява безцветен газ с характерна миризма. По-тежък от въздуха е 1,5 пъти, не гори, но поддържа горенето.

Райският газ има голяма наркотична ширина, но наркотичната му активност е 25 пъти по-слаба от тази на етера. Наркозата се развива бързо. Периодът на въвеждане е приятен за болните, което определя името му “райски” или “веселящ” газ. Поради малката си наркотична сила предизвиква наркоза едва при много високи концентрации – 75 – 80 % във вдишваната газова смес. Има слаба миорелаксираща активност. Наркотичният ефект на двуазотния окис е краткотраен. Около 10 – 15 min след спиране на инхалацията, той се отделя в непроменен вид през белите дробове. Не дразни дихателните пътища, не повишава бронхиалната и слюнчената секреция.

Показания: - Самостоятелно се прилага в концентрация 35 – 40 % при оказване на първа помощ и транспортиране на пострадали при катастрофи, изгаряния, транспортен травматизъм, за обезболяване на раждането, в стоматологичната практика и други.

По-често се прилага при комбинирана наркоза в анестезиологичната практика при различни оперативни интервенции.

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка: Двуазотният окис се внася инхалационно чрез маска или с интубационна тръба. Съставът на газовата смес, при която не се развива хипоксия, е 75 – 80 обемни процента двуазотен окис и 20 – 25 % кислород. Въвеждането в наркоза най-често става с антиравенозен барбитуров или друг анестетик, а райският газ се използва само за поддържане на наркозата. Ако концентрация на райския газ във вдишваната газова смес от 70 – 80 обемни процента се окаже недостатъчна за поддържане на хирургическата наркоза, се добавя халотан, етер или циклопропан. Поради недостатъчния миорелаксиращ ефект на двуазотния окис наркозата се комбинира с нервно-мускулни блокери.

Смес от двуазотен окис и кислород в съотношение 1:1 се прилага за обезболяване на раждането през втория му период. В тези случаи не се наблюдава асфиксия на плода и депресия на дишането на новороденото.

: Предпазливо трябва да се прилага при стари хора с изразена атеросклероза, мозъчно-съдова болест, артериална хипертония, при хронични алкохолици. Трудно приложим е при деца, при болни от хистерия, при лесно възбудими от райски газ индивиди.
Комбинацията на двуазотен окис с халотан води бързо до увеличаване концентрацията в кръвта на последния поради повишаване на абсорбцията му.
: Наркозата с двуазотен окис е една от най-безопасните. Срещат се само в отделни случаи възбуждане, временна асфиксия и халюцинаторен сън. Двуазотния окис е нетоксичен за паренхиматозните органи. Примесът от други азотни окиси, когато не е добре очистен, могат да станат причина за поява на ларингоспазъм и хипоксия на тъканите вследствие на метхемоглобинемия.
 

Реклама