Nizatidine (DCI)

Синоними: Nizaxid (Lilly - France), Nizax Lylli (Lilly - Germ.), Calmaxid (Lilly), Axid (Lilly - USA), Gastrax (Asche - Germ.).

Лекарствени форми: Caps. x 150 mg et x 300 mg; Amp. x 25 mg/4ml.

Действие: Низатидинът е нов селективен антагонист на хистамин Н2-рецепторите. Неговото действие е компетитивно и напълно реверзибилно. Той потиска значимо базалната и стимулираната стомашна секреция, като намалява едновременно и обема на стомашната секреция, и съдържанието на пепсин. Внесен в една доза вечер преди лягане или в две фракционирани дози - сутрин и вечер, потиска сигнификантно киселата стомашна секреция и обикновено води до бързо изчезване на болката, свързана с язвата. Низатидинът няма значим ефект върху серумната концентрация на састрина, на гонадотропините, на пролактина, на растежния и антидиуретичния хормон, на кортизола, на 5-алфа-дихедротестостерона и на естрадиола. При орално приложение абсорбцията му е бърза и върхова концентрация в плазмата се получава след 2 h. Над 90% от приетото количество се излъчва за по-малко от 12 h с урината, в 60% непроменен и като метаболити.

Показания: Активна дуоденална язва, бенигнена стомашна язва, за профилактика на рецидивите на дуоденалната язва.

Обичайна дозировка: 300 mg/24 h per os.

Особености на приложение и дозировка: При дуоденалната язва се прилага по 1 капсула от 300 mg вечер преди лягане или по 1 капсула от 150 mg сутрин и вечер. Продължителността на лечението е обикновено 4 седмици, но този период може да бъде намален, ако цикатризирането на язвения дефект е верифицирано чрез ендоскопия по-рано. Мнозинството от язвите цикатризират за 4 седмици, но вслучаи на непълна цикатризация лечението трябва да продължи още 4 седмици. При бенигнена стомашна язва дневната дозировка е също 300 mg в продължение на 4 седмици, но при необходимост лечението може да продължи 8 седмици или да бъде съкратено, ако цикатризацията на язвата, установена ендоскопски, е настъпила по-рано. За профилактика на рецидивите на дуоденалната язва низатидинът се прилага по 1 капсула от 150 mg вечер преди лягане, като лечението може да продължи 1 година. При пациенти с ХБН дозировката се адаптира съобразно стойностите на креатининовия клирънс, като се редуцира с 50 - 75%.

Особености на употреба: Капсулите се приемат с малко течност. Храната не повлиява абсорбцията на низатидина.

Взаимодействие с други лекарства: Активният въглен и антиацидите намаляват с около 12, 5 - 25% абсорбцията на низатидина.

Странични ефекти: Много рядко се наблюдават главоболие, астения, миалгии, торакални болки, ринит, фарингит, кашлица, пруритус, обилно изпотяване, транзиторно и безсимптомно повишаване на трансаминазите. При продължително лечение се наблюдава повишение на холестерола.

Противопоказания: Макар че при опитни животни не е установено тератогенно или фетотоксично действие, не бива да се прилага през първото тримесечие на бременността, а след това само при абсолютна необходимост. Поради липса на данни за преминаване в майчиното мляко не се прилага по време на кърмене. При ХБН и чернодробна недостатъчност се прилага предпазливо в редуцирани дози.

 

Реклама