Noctran 10 (Clin Midy), Noctran (Menarini)

Лекарствени форми: Tabl. = Clorazepat dipotassium 10 mg + Acepromazine 0,75 mg + Aceprometazine 7,5 mg.

Действие: Noctran е комбиниран препарат с изразено сънотворно действие. Първата съставка на препарата – дикалиевият клоразепат е бензодиазепиново производно, което притежава сънотворно, аксиолитично, миорелаксиращо, антиконвулсивно и седативно действие. Втората съставка – ацепромазинът е фенотиазинов невролептик със седативно действие. Третата компонента – ацепрометазинът е фенотиазиново производно с антихистаминово и седативно действие. Трите съставки на препарата осигуряват бързо настъпване на заспиването и подобряват качеството и продължителността на съня.

След перорално приемане и трите и трите съставки на препарата се абсорбират бързо в стомашно-чревния тракт. След абсорбирането около 80 % от клоразепата се превръща в N-desmethyldiazepam, който е главният активен метаболит. Клоразепатът и неговият метаболит се появяват бързо в циркулиращата кръв и максималната им серумна концентрация се достига за 1 h. Плазменият му полуживот е средно 40 h. Преминава фетоплацентарната бариера и в майчиното мляко. В черния дроб клоразепамът и N-дезметилдиазепамът се метаболизират и се елиминират главно с урината. Фенотиазиновите съставки – ацепромазинът и азепрометазинът след абсорбцията се разпределят във всички тъкани, в които концентрацията им е по-висока, отколкото тази в плазмата. Те се метаболизират в значителна степен чрез окисление и деметилиране и се елиминират главно с урината и в по-малка степен с фекалиите.

Показания: При нарушения в съня, изразяващи се в трудно заспиване и нощни събуждания, свързани с психическо напрежение и възбуда, невротични състояния и реактивни синдроми.

Странични ефекти: Сомнолентност, която се наблюдава главно при стари хора, мускулна хипотония, макулопапулозни кожни обриви, при внезапно спиране на препарата може да се развият абсистентни прояви – възбуденост, неспокойствие, миалгии, треперене, гадене, повръщане, поява отново на безсъние и кошмари. Рядко може да се наблюдават дискинезии, ортостатичка хипотензия, сухота в устата, смущения в акомодацията, ретенция на урината. Тези прояви са най-често свързани с продължителността на лечението и са доза-зависими.

Противопоказания: Алергия към бензодиазепини, дихателна недостатъчност, глаукома, простатен аденом, бременност, през лактационни период. Предпазливо трябва да се предписва на шофьори и работещи с опасни машини.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се при възрастни по 1 таблетка вечер 30 min преди лягане за сън. При тежки случаи и недостатъчен ефект дозата може да се увеличи на 2 таблетки. Курсът на лечение трябва да бъде кратък (не повече от 2 седмици без лекарско предписание) и след възстановяване на нормалния сън дозировката постепенно се редуцира и лечението се прекратява. По време на лечението с ноктран консумацията на алкохолни напитки се забранява.

Взаимодействие с други лекарства: При едновременно приложение с централни и периферни миорелаксанти и с други депресивно действащи на ЦНС средства, в частност невролептици, се развива адитивен синергизъм и засилване на седацията. При едновременно приложение с други антихолинергични препарати се засилват нежеланите атропиноподобни ефекти.

 

Реклама