Norepinephrine (DCI)

Синоними: L-Noradrenalin (Sopharma), Noradrenalini hydrotartaras (Medexport), Arterenol (Avents), Noradrenalin Jenapharm (Jenapharm), Levophed (Sanofi).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

При попадане на препарата извън вената се получават тъканни некрози. За да се предотвратят, незабавно засегнатото място се инфилтрира с 10-15ml солеви разтвор, съдържащ 5-10mg Regitine.

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Разтворът за венозна инфузия се приготвя в концентрация 0,004 mg/ml, т.е. 4 ампули по 1 mg Norepinephrine се прибавят към 115% глюкоза. Да не се разтваря в солеви разтвори.

Прилага се в начална доза 8-12 m g/мин във венозна инфузия до постигане на ефект. Дозата постепенно се намалява до средна поддържаща от 2-4 m g/мин. Лечението не бива да продължава повече от 6 дни. Внасянето на препарата трябва да става под постоянен мониторен контрол на хемодинамичните показатели. Систолното артериално налягане трябва да се поддържа в стойности 80-100 mm Hg. При ускоряване на сърдечната дейност над 140/мин. инфузията трябва да се пркрати.
Хиповолемия, мезентериална и периферна съдова тромбоза, сърдечни аритмии, бременност. Хипертонична болест, изразена атеросклероза, пълен AV блок, тиреотоксикоза, бременност, при пациенти под циклопропанова, фторотанова или хлороформена наркоза поради опасност от камерна фибрилация.
Трицикличните антидепресанти потенцират хипертензивния ефект на препарата. Фенотиазините намаляват вазопресорния ефект на норадреналина.
Може да се наблюдават приливи на топлина, главоболие, треперене, ангинозни болки при предшестваща ИБС, тахикардия, политопна екстрасистолия, камерна пароксизмална тахикардия. Брадикардия, която се отстранява с атропин.
Прилага се при ниско СН с повишено ПСС и липса на ритъмни нарушения. При пълен AV блок с прояви на MAS синдром, докато се чака поставянето на временен или постоянен pacemaker. При SA блок с екстремна брадикардия, при болни с тежка аортна регургитация. Про СН провокирана от бета-адренергични блокери. Интракардиално при камерна асистолия. За възстановяване и поддържане на артериалното налягане при остри хипотензивни състояния – феохромоцитомектомия, симпатектомия, ОМИ, септикемия, полиомиелит, спинална анестезия, несъвместимо кръвопреливане, нежелани лекарствени въздействия.
L-норадреналинът е физиологичен медиатор на адренергичните неврони. Получава се от медуларната част на надбъбречните жлези на едри преживни животни. Стимулира предимно алфа-адренорецепторите. Има силно съдосвиващо и пресорно действие. Повишава тонуса на глатката мускулатура на кръвоносните съдове и предизвиква вазоконстрикция, главно на артериалните съдове в коремната кухина, кожата и лигавиците, по-слабо на скелетната мускулатура и мозъка. Не повлиява тонуса на белодробните и сърдечните съдове. Повишава рязко, но не продължително АН, възбужда дихателния център. Приложен във венозна перфузия има незабавно начало на действие и продължителност 1-2 мин. Има неврален метаболизъм. Екскретира се с урината. Преминава плацентарната бариера.
Amp. x 1mg/1ml.
 

Реклама