Norfenefrine (DCI)

Синоними: Novadral (Parke-Davis Godecke), Novadral Liquidum (Parke-Davis Godecke), Novadral Retard Forte (Parke-Davis Godecke).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Глаукома, тиреотоксикоза, простатен аденом, феохромоцитом, механичен иктер, бременност и лактация.
Главоболие, сърцебиене, неспокойствие, брадикардия, която се отстранява с атропин.
Дозира се по 0,14 mg/kg s.c. или i.m. Венозно се прилага при спешни състояния, като ампулата се разрежда с 20 ml глюкоза или физиологичен серум за 3 – 5 min под контрол на АН и пулса. Перорално се приема по 30 капки, 2 – 3 пъти дневно или ½ драже два пъти дневно. При деца се дозира по 2 капки на година възраст, на два приема.
Всички форми на хипотония – есенциална хипотония, симптоматична хипотомия; при други основни заболявания, хипотония, дължаща се на предозиране на антихипертензивни средства.
Препаратът осъществява своето действие чрез стимулация на алфа-рецепторите в съдовата стена, което води до бързо повишаване на артериланото налягане, без да се повлиява съществено сърдечната, мастната и въглехидратната обмяна.
Amp. x 10mg/1ml et x 10 mg/5ml; Fl. x 20ml, x 50ml et x 100ml (6 mg/ml); Tabl. et drag. x 45mg.
 

Реклама