Norfloxacine (DCI)

Синоними: Noroxin (MSD), Chibroxine (MSD-Chibret), Barazan (Dieckmann), Nolcian (KRKA), Fluseminal (Anfarm).

Лекарствени форми: Tabl. x 400 mg; Nolcian – tabl. x 200 mg; Chibroxine – collyre fl. x 5 ml.

Действие: Синтетичен препарат от групата на флуорираните 4-квинолони. Има бактерицидно действие, което е свързано с инхибиция на синтезата на ДНК в бактериалната клетка. Чувствителни към нега са Esch. coli, Proteus vulgaris et morganii, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Pseudomonas aeruginosa, Alcaligens, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus unfuenzae, златисти и сапрофитни стафилококи.

След вътрешно приемане се резорбира бързо и максималната му терапевтична концентрация в кръвта се достига още в първия час. Плазменият му полуживот е 2-4 h. С плазмените протеини се свързва по-малко от 15 %. Търпи биотрансформация в 6 метаболита, които имат антибактериални активност, но значително по-слаба от тази на норфлоксацина. Проникването му в тъканите обаче е по слабо от това на пефлоксацина. В урината се излъчва в 30 % активна форма, което го прави особено подходящ за лечение на инфекции на бъбреците и отводящите пикочни пътища, причинени от Gram (-) и Gram (+) аероби.

Показания:Прилага се за лечение на пиелонефрити, пиелити, уретрити, простатити и други, причинени от чувствителни микроорганизми.

Обичайна дозировка: 2 х 400 mg/24 h.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се по 1 таблетка 2 пъти дневно в продължение на 7 до 10 дни. Под формата на колир се прилага в очната практика при конюнктивити, блефарити, инфектирани корнеални улцерации и други повърхностни инфекции на окото по 1 – 2 капки дневно.

Противопоказания: Свръхчувствителност към 4-квинолони, бременост, деца и подрастващи, костномозъчна хипоплазия.

 

Реклама