Normoglaucon

Синоними: Normoglaucon (Dr. Mann Pharma) 

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Лечението трябва да се следи внимателно при пациенти с намалена слъзна секреция, болни с бракикарди, носещи контактни лещи.

В началото на лечението, в следствие свиване на зеницата, може да се стигне до леки спазми на акомодационния мускул на цилиарното тяло. Наблюдавани са също кисти на ириса и преходна хиперемия на конюнктивата, намаляване или по-рядко увеличаване на слъзната секреция, кратковременно намаление чувствителността на роговицата. В редки случаи, след продължителна употреба, могат да настъпят ирит и кожни алергични реакции. Много рядко може да се стигне до отключване на тесноъгълна глаукома и отлепване на ретината (при предразположени пациенти).

При употреба на други очни капки, съдържащи метипранолол, са наблюдавани обратими предни увеити.

Възможно е да настъпят: главоболие, умора, стомашно-чревни оплаквания, смущения в съня и дишането, забавяне или ускоряване на пулса, спадане на кръвното налягане, периферносъдови смущения. В отделни случаи: гадене, повръщане, запек, мускулни крампи, смущения в централната нервна система, халюцинации, депресии, изтръпване, чувство за студ в крайниците, станикардни пристъпи.

По време на лечението с нормоглаукон могат да бъдат замъглени симптомите на хипогликемия. Трябва да се проверяват стойностите на вътреочното налягане и състоянието на роговицата.

Смущава се реакцията при шофиране и работа с машини.

Съчетаването с други бета-блокери засилва антиглаукомния ефект на препарата.

При прилагането на инсулин и други орални антидиабетни средства могат да бъдат замъглени симптомите на хипогликемия. Нормоглаукон може да удължи действието на деполяризиращите миорелаксанти и да отслаби това на стабилизиращите.

Препарата може да потенцира брадикардния ефект на сърдечните гликозиди.

Противопоказания:

Няма съобщения за опасност за приложение при бременност и деца, но метипранололът минава през плацентната бариера и в майчиното мляко.

Да не се прилага след третия ден на изчислен термин на раждане. В противен случай, новороденото трябва да се наблюдава до 3 дни след раждането поради опасност от възможно потискане на дишането, забавяне на пулсовата честота, понижение на кръвното налягане и кръвната захар.

Особености на приложение и дозировка:

1 капка 4 пъти дневно в конюнктивния сак
Преден увеит и други състояния, при което е нежелателно свиване на зеницата. Свръхчувствителност към някоя от съставките. Бронхиална астма, обструктивни белодробни заболявания (стеснение на дихателните пътища), шок, метаболитна ацитоза, хиперфункция на щитовидната жлеза, болести на стомаха и дванадесетопръстника, стеснения на храносмилателния тракт, декомпенсирана сърдечна недостатъчност, смущения в сърдечния ритъм, брадикардия под 50 удара в минута, ниско кръвно налягане, късна фаза на периферни съдови смущения, както и дистрофични процеси със смущение в храненето на епитела.
Може да се наблюдава леко преходно парене. В началото на лечението може да се яви и главоболие, което преминава спонтанно за няколко дни.
Всички форми на глаукома, при които не може да се постигне задоволително понижаване на вътреочното налягаен с пилокарпин или бета-блокер, прилагани поотделно.
Комбиниран препарат, съдържащ: Pilocarpini hydrochloridum, Metipranololi hydrochloridum, bezalconii chloridum.
очни капки.

 

Реклама