Obidoxim (DCI)

Синоними: Toxogonin (Merck), Obidoxim (Germed), Pirrangit (Hung.).

Лекарствени форми: Toxogonin – amp. x 250 mg/1 ml; Obidoxim – amp. x 500 mg/5 ml; Pirrangit – amp. x 250 mg/1 ml.

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Отначало се инжектира атропин и 5 min след това се внася директно венозно 250 mg Obidoxim (по 4 – 5 mg/ kg телесна маса). При необходимост тази доза може да се аплицира многократно през 1 – 2- часови интервала до постигане на клиничен ефект. При по-леки случаи препаратьт може да се инжектира мускулно. Комбинирането с атропин е задьлжително.

В детската вьзраст лечението се провежда по сьщата схема, като единичната доза на Obidoxim е 4 mg/kg телесна маса.

Странични ефекти:

Противопоказания:

По време на бременност се прилага само при витални индикации.
Отпадналост, тахикардия, вертигинозни прояви, неясно виждане, диплопия.
Лечението с Obidoxim трябва да започне успоредно с общите антитоксични мероприятия – стомашна промивка, активен вьглен, дихателна реанимация, борба с белодробния оток и други, и в комбинация с антихолинергични средства – атропин, не по-кьсно от 36 – 48 h от началото на отравянето.
За лечение на отравяния с фосфорорганични инсектициди и хербициди.
Obidoxim chloride представлява N,N-dimethylen-oxyd-bis-(pyridin-4-aldoxim)-dichlorid. Той е мощен реактиватор на холинестеразата. Има силно изразен афинитет кьм естерите на фосфорната киселина, поради което освобождава блокираната от фосфорорганичните сьединения холинестераза. Преминава лесно хемато-енцефалната бариера и е в сьстояние да вьзстанови потиснатата активност на естеразите и в ЦНС.
 

Реклама