Orciprenaline (DCI)

Синоними: Alupent (Boehringer Ingelheim), Alupent (Zdravlje – Jug), Astmopent (Ciech Polfa).

Лекарствени форми: Alupent (Boehringer Ingelheim) – tabl. x 20 mg, aerosol doseur fl. x 15 ml = 300 аерозолни дози (750 µg pro dosi) et fl. x 20 ml = 20 ml = 400 аерозолни дози ( 750 µg pro dosi) , sol. pro inhalationem 2 % fl. x 20 ml (1 = 20 gtt), amp. x 0,5 mg mg/1 ml et x 5 mg/10 ml; Alupent (Zdravlje) – dosieraerosol 1,5 % fl. x 20 ml = 400 аерозолни дози; Astmopent – aerosol fl. x 20 ml = 400 аерозолни дози (750 µg pro dosi).

Действие: Орципреналинът е производно на изопреналина и близък по свойства до него. Действа по-избирателно върху бета-2-адренорецепторите на бронхите и за по-продължително време. След инхалация ефектът му настъпва за 10 – 15 s, задържа се в максимална стойност около 2 h, след което започва да намалява постепенно и персистира 4 – 5 h. Освен бронходилататорен ефект и съдоразширяващи свойства има положително инотропно, хронотропно, дромотропно и батмотропно действие върху сърцето. След перорално приемане резорбцията на орципреналина в стомашно-чревния тракт е 40 %. Метаболизира чрез глюкурониране и се елиминира 25 % с урината и 75 % с фекалиите.

Показания: Бронхиална астма, обструктивни белодробни заболявания със спастична компонента – хроничен бронхит, емфизем, силикоза, туберкулоза и други. За подготовка при бронхография, бронхография, бронхоскопия и функционално изследване на белите дробове. Ритъмни нарушения от проводен тип – непълен и пълен AV блок с прояви на MAS синдром, дигиталисова интоксикация, камерна асистолия.

Особености на приложение и дозировка: Дозировката е индивидуална в зависимост от тежестта на случая. За купиране на лек и средно тежък пристъп от бронхиална астма, както и за предотвратяване на пристъпите се прилага чрез дозиран аерозол, като при едно вдишване се инхалират 750 µg орципреналин. При липса на ефект нова инхалация се прави след 5 h, а следващата – след повече от 4 h. Поддържащо лечение се провежда с половин до една таблетка 3 – 4 пъти дневно. За купиране на тежки астматични пристъпи (астматичен статус) се прилага във венозна перфузия, като една ампула от 10 ml (5 mg) се разтваря във физиологичен разтвор и се внася с инфузионна помпа със скорост 10 – 30 µg/min. При пристъпи от MAS синдром се прилага по 1 – 2 ампули от 0,5 mg мускулно, подкожно или бавно венозно.

Взаимодействие с други лекарства: Не се съветва комбинирано приложение с летливи флуорирани анестетици поради риск от развитие на тежки камерни ритъмни нарушения.

Странични ефекти: Гадене, повръщане, тремор, хипотония, палпитации, тахикардия,обикновено при превишаване на терапевтична доза.

Противопоказания:

Хипертиреоидизъм, тахикардия, аритмии, обструктивна кардиомиопатия, нестабилна стенокардия и инфаркт на миокарда, през първите 3 месеца на бременността и по време кърмене. Не се препоръчва употребата на алкохол по време на лечение с алопент.
 

Реклама