Orgasuline NPH ( Organon )

Лекарствени форми: Fl. x 400 UI/ 10 ml ( 40 UI/ ml ).

Действие:

Показания: Инсулинозависим тип захарен диабет, особено инсулинорезистентност или при алергия към другите инсулини.

Особености на приложение и дозировка: Инжектира се само дълбоко подкожно или мускулно. Дозировката се адаптира стриктно съобразно нуждите на пациента. Заместителната терапия на диабета при самостоятелно приложение на Orgasuline NPH се провежда в 2 приема – сутрин след ставане от сън и преди обяд. Инжектира се обикновено дълбоко подкожно около 30 min преди хранене, като еднократната доза не бива да преминава 50 UI. Началната ориентировъчна дневна доза се коригира през 3 – 4 дни с по 4 – 6 UI. При по-леки случаи, когато нощните нужди от инсулин са по-малки, дневната доза се инжектира наведнъж сутрин. При по-големи нощни нужди сутрин и на обяд се инжектира Orgasuline ordinaire, а вечер – Orgasuline NPH за по-добро покриване на нощните нужди.

Взаимодействие с други лекарства: При едновременно приложение с бета-блокери, АСЕ инхибитори салицилати се повишава рискът от хипогликемия. Приемането на алкохол по време на лечението също повишава риска от хипогликемия. При едновременно приложение с кортикостероиди, големи дози прогестативи, салбутамол, тербуталин, хлорпромазин и даназол може да се повиши хипергликемията.

Странични ефекти: Рядко се наблюдават локални или генерализирани алергични реакции. Възможни са алергични реакции към протамина.

Противопоказания: Алергия към протамин. Предпазливо да се прилага при сърдечна и бъбречна недостатъчност, ИБС и тежки чернодробни заболявания. При диабетици с наднормена телесна маса се прилага само по изключение.

Orgasuline NPH представлява суспензия на полусинтетичен човешки инсулин и протамин-изофан. Инжектиран мускулно или подкожно, преминава много бързо в общата циркулация и има бърз начален ефект – действието му започва след 30 min. Максималният му хипогликемизиращ ефект е между 3 и 10 h, а действието му продължава 12 – 16 h. Метаболизмът му е този на нативния панкреасен хормон.
 

Реклама