Orgasuline ordinaire (Organon)

Лекарствени форми: Fl. x 400 UI/10 ml (40 UI/ml).

Действие: Orgasuline ordinaire е високопречистен полусинтетичен човешки инсулин с максимално намалени антигенни свойства. След мускулно или подкожно инжектиране преминава бързо в общата циркулация. Действието му започва след 15 min и продължава 6 h. Максималният му хипогликемичен ефект е между третия и четвъртия час. При венозно инжектиране действието му настъпва незабавно. Метаболизмът му е този на естествения панкреасен хормон.

Показания: - За лечение на диабетна употреба на инсулин.

  • Всички индикации за транзиторна употреба на инсулин.

  • За заместителна терапия в началото на лечението на тежки случаи от инсулинозависим диабет до постигане на компенсации.

  • При алергия към другите инсулини.

Особености на приложение и дозировка

Взаимодействие с други лекарства

Странични ефекти

Противопоказания

: Абсолютни противопоказания няма. При диабетици с наднормена телесна маса се прилага само по изключение! Внимателно трябва да се прилага при сърдечна и бъбречна недостатъчност, при тежки чернодробни заболявания. По време на лечението се забранява приемането на алкохол поради риск от хипогликемия
: Много рядко локални или общи алергични реакции. При предозиране – хипогликемични реакции.
: При едновременно приложение на Orgasuline с гликокортикостероиди, големи дози прогестативи, солбутамол, тербуталин, данозол и хлорпромазин може да се повиши нивото но кръвната захар, а при едновременно употреба с бета-блокери, салицилати, сулфонамиди и АСЕ инхибитори може да се развие хипогликемия.
: Прилага се дълбоко подкожно или мускулно. Венозно струйно или в перфузия се прилага при диабетна кома в клинична обстановка. Дозировката е строго индивидуална, съобразно състоянието на болния и в съответствие с инсулиновите му нужди. Първоначалната ориентировъчна доза се адаптира съобразно данните от кръвозахарните и уринозахарните профили, като дневната доза се коригира през 3 – 4 дни с 4 – 6 UI до постигане на компенсация. Дневната доза се разпределя в 3 – 4 подкожни инжекции през 4 – 5 h, с оглед регулярното покриване на нуждите от инсулин през денонощието. Вечерната доза може да се замени с инжектирането на Orgasuline NPH.
 

Реклама