Ornicetil (Lab. Logeais – France)

Лекарствени форми: Fl. x 2,0 g lyophilisat + amp. Aqua destillata; Fl. x 5,0 g lyophilisat + amp. Aqua destillata.

Действие: Ornicetil представлява лиофилизат за парентерална употреба, който съдържа алфа-кетоглутарат на L-орнитина. Подобрява белтъчния метаболизъм на болните, подложени на парентерално хранене. Увеличава продукцията на инсулин и на соматотропен хормон. Намалява хиперамониемията, но подобрение на клиничните прояви на хепаталната енцефалопатия не е установено.

Показания: Прилага се за:

  • парентерално хранене при болни с нарушения на белтъчната обмяна;

  • за динамично изследване на хипофизарната функция;

  • за лечение на хепаталната енцефалопатия.

Особености на приложение и дозировка

Взаимодействие с други лекарства

Странични ефекти

: По време на теста за стимулация на хипофизата са наблюдавани гадене и повръщане.
: Не бива да се смесва в една банка с атаракс, биомицин, пентотал, рифоцин, валиум, Vit.K1, хеминеурин, первинкамин. Може да се смесва с азонутрил, интралипид 10 и 20 %, кефлин, миамбутол, стрептомицин, Vit.B1,B6 и Vit.С.
: Флаконите Ornicetil 2,0 g се разтварят с 10 ml дестилирана вода и се инжектират дълбоко мускулно или бавно венозно. Флаконите Ornicetil 5,0 g се разтварят с 20 ml физиологичен, глюкозен или левулозен серум и по този начин се получава разтвор “майка”, с който след това се приготвят разтвори за венозна перфузия, като се разрежда в необходимото количество глюкозен или левулозен серум. Венозната перфузия продължава 1 – 3 h. За парентерално хранене се дозира по 350 mg/kg дневно фракционирано или в непрекъсната 24-часова перфузия. За динамично изследване функцията на хипофизата 10 g Ornicetil се разтваря в 100 ml изотоничен разтвор на NaCl и се перфузира венозно за 30 min при деца до 7-годишна възраст. Над тази възраст дозата се удвоява. При прояви на хиперамониемия се прилага по 1,0 g/kg/24 h.
 

Реклама