Orphenadrine (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Орфенадринът се явява коректор на невролептичния синдром, като запазва антипсихотичната активност на невролептика, увеличава неговата терапевтична ширина, предпазва развитието или води до обратно развитие на екстрапирамидните синдроми, намалява невровегетативните прояви (сиалорея, себорея) и коригира вторичните психични смущения (индиферентност, депресивни феномени).

Внесен перорално орфенадринът се абсорбира бързо в червата. Оптимална концентрация в кръвта се достига 45 min след приемането му и се задържа над терапевтичните нива в продължение на 8 – 12 h, в зависимост от внесената доза. метаболизира се в черния дроб и се екскретира в равни количества с урината и фекалиите.

Показания

  • Невролептичен синдром.

Странични ефекти

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

: При индивиди в напреднала и старческа възраст с тремор, ригидност и акинезия се прилага по 50 – 200 mg дневна доза, като се започва с малка доза, която постепенно се увеличава. При паркинсонов синдром отначало се прилага в дневна доза 100 – 150 mg, която се адаптира постепенно в зависимост от терапевтичния ефект. При невролептичния синдром лечението се започва с дневна доза 10 – 150 mg, която прогресивно се увеличава до 300 – 400 mg, в зависимост от индивидуалната поносимост. Дневната доза се разпределя в 2 или 3 приема. При необходимост лечението може да се започне с парентерално приложение, като се инжектира бавно венозно ( 3 – 5 min) по 1 ампула от 2 ml (60 mg) през 8 – 12 h. Лечението може да се проведе и комбинирано – по 1 ампула венозно и по 1 ретардна таблетка от 100 mg сутрин и вечер. При деца над 6 години се прилага по 5 mg/kg/24 h.
: Глаукома, аденома на простата, пептична язва.
: Нежелани странични ефекти от атропинов тип се наблюдават при висока дозировка – сухота в устата, смущения в акомодацията, повишение на очното налягане, микционни смущения, запек, халюцинации и психична обърканост, но те бързо изчезват при едно умерено намаление на дозировката.
: - Болест на Паркинсон, предимно при хора в напреднала и старческа възраст.
: Orphenadrine е антипаркинсоново средство с централна и периферна антихолинергична активност, като периферното му действие е 400 пъти о-слабо от това на атропина, което определя по-малкото странични ефекти от атропинов вид. Освен това той няма сънотворно действие. Орфенадринът намалява бързо тремора, води до прогресивна регресия на ригидността и на акинезата. успоредно с това той коригира депресивните смущения, които често се съчетават с проявите на паркинсонизма.
: Disipal – tabl. x 50 mg et x 100 mg; Norflex – tabl. x retard x 100 mg, amp. x 60 mg/2 ml, suppos. x 75 mg.
: Disipal (Gist-Brocades Pharma), Norflex (3M Medica).
 

Реклама