Ossopan (Robapharm), Ossopan 200 (Pierre Farbe), Osteogenon (Robapharm)

Лекарствени форми: Ossopan – film-tabl. x 600 mg; Ossopan 200 – tabl. x 200 mg; Osteogenon – tabl. x 800 mg.

Действие:

Показания:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

По 1 филм-таблетка 1 – 2 пъти дневно, а при остеопороза по 2 таблетки 2 – 3 пъти дневно.
Хиперкалциемия, хиперкалциурия, калциева литиаза, нефрокалциноза. Продължителна имобилизация, съчетана с хиперкалциурия и/или хиперкалциемия.
При едновременно приложение с тетрациклинов антибиотик е необходимо да се спазва поне тричасов интервал между приемането на двата препарата. При едновременно прилагане с дигиталисов препарат токсичността на последния нараства и се налага ЕКГ контрол. При комбинация с Vit. D в големи дози е необходим ежедневен контрол на калциемията и калциурията.
За лечение на остеопороза и като помощно средство при костни фрактури за по-бързо образуване на калус.
Осейн-хидроксиапатитен комплекс, който подобрява метаболизма на костите. С него се внасят в организма минерални соли – калций, фосфати, олигоелементи и органични субстанции – колаген, протеини.
 

Реклама