Oxaflozane (DCI)

Синоними: Conflictan (LTM - France).

Лекарствени форми: Sol. fl. x 30 ml (10 gtt = 5 mg).

Действие: Conflictan е ново антидепресивно средство, което няма никакво химическо сродство с класическите антидепресивни средства - трициклични или МАО-инхибитори. Във фармакодинамично отношение той се отнася като агонист на триптаминергичните рецептори. Неговото антидепресивно действие настъпва бързо - първите признаци на подобрение се наблюдават още през първата седмица от започване на лечението. Оксафлузанът не притежава антихолинергични и симпатиколитични ефекти, не оказва токсично действие върху миокарда и няма орексигенно действие. След орално приемане той се абсорбира бързо в храносмилателния тракт и бързо се метаболизира в организма. Главният му метаболит, който се открива в урината, е N-деалкилиран дериват.

Показания: Депресивни състояния, в частност невротични и реактивни депресии.

Особености на приложение и дозировка:

В началото на лечението пациентите със склонност към суицидни прояви трябва да бъдат щателно наблюдавани.

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, през кърмаческия период, ХБН, водачи на МПС и работещи с опасни машини. По време на лечението се забранява употребата на алкохолни напитки.
В началото на лечението могат да се наблюдават сомнолентност и уморяемост на долните крайници, но те изчезват след няколко дневно лечение. При отделни случаи се наблюдават сухота в устата, главоболие и ортостатична хипотензия.
При едновременното приложение с гванетидин намалява неговия антихипертензивен ефект. Потенцира ефекта на барбитуратите и другите депресивно действащи на ЦНС средства. Комбинирането му с МАО-инхибитори е контраиндицирано. Ако в хода на лечението възникне необходимост от оперативна интервенция с обща анестезия, лечението с оксафлозан трябва да се спре 48 h преди оперативната намеса.
Средната дневна доза при възрастни е 15 - 30 mg. Лечението се започва с по-ниска дневна доза: първите 3 - 4 дни се дават по 15 g дневно - 5 mg (10 gtt) сутрин и 10 mg (20 gtt) вечер. В следващите дни дозата се повишава постепенно до 30 mg/24 h - 10 mg (20 gtt) сутрин и 20 mg (40 gtt) вечер. При стари хора лечението се провежда с половината доза за възрастни. При деца над 8 години се дава по 5 mg (10 gtt) сутрин и вечер.
 

Реклама