Oxcarbazepine (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

: Лечението се започва отначало с 300 mg дневно и дозата постепенно се увеличава до максимална дневна доза 1,2 g. Обикновено добър терапевтичен ефект се постига още с дневна доза 900 mg. При пациенти с ХБН (креатининов клирънс под 0,5 ml/s) дневната доза на окскарбазепина трябва да се редуцира наполовина.
: Свръхчувствителност към окскарбазепин, AV блок.
: Да не се прилага едновременно с инхибитори на МАО поради структурното му сходство с трицикличните антидепресанти. При едновременно приложение намалява активността на оралните антиконцептивни средства и увеличава риска от забременяване.
: Най-често се наблюдава в началото на лечението главоболие, умора, гадене, диария, парестезии, кожни обриви,много рядко алергични реакции и хематологични прояви – левкоцито- и тромбоцитопения. Обикновено те са транзиторни и рядко налагат прекъсване на лечението.
: Генерализирани първични тонично-клонични гърчове и парциални гърчове със или без вторично генерализиране.
: Окскарбазепинът е антиепилептично средство, чиято антиконвулсивна активност се дължи всъщност на неговия основен фармакологично активен метаболит – monohyroxy derivate (MHD). След перорално приемане окскарбазепинът се абсорбира бързо и напълно и търпи бърза биотрансформация до MHD, който достига плазмени нива няколко пъти по-високи, отколкото тези на окскарбазепина. Пикова плазмена концентрация на MHD се достига 4 h след приемането на препарата. Плазменият му полуживот е 9 h. Окскарбазепинът и MHD проявяват своята антиконвулсивна активност като блокират волтаж-зависимите натриеви канали в мозъчните неврони, а вероятно като въздействие и на калиевите канали. Те повлияват главно парциални и генерализирани клонично-тонични гърчове.
: Tabl. x 300 mg et x 600 mg.
: Trileptal (Novartis).
 

Реклама