Oxetorone (DCI)

Синоними: Nocertone (Labaz), Nocertone (Sanofi Pharma).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

  • обща мигрена;

  • мигрена, свьрзана с менструалните периоди;

  • офталмологична мигрена;

  • мигрена, придружаваща други заболявания;

  • хистаминово главоболие на Horton (cluster headache).

Оксеторон няма ефект при острите мигренозни пристьпи.

Особености на приложение и дозировка:

лягане за сьн, за да се предотвратят честите сутрешни мигренозни пристьпи. За да се промени мигренозния терен е необходимо лечението с Nocertone да се провежда в продьлжение на много месеци. Оксеторон може да се комбинира с други мигренозни препарати, специално с тези, които се прилагат за купиране на мигренозните пристьпи. В началото на лечението и при висока дозировка може да се наблюдава сомнолентност.

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност. Предпазливо трябва да се прилага при епилептици, а така сьщо и при водачи на МПС и работещи с опасни машини поради вероятността от вьзникване на сомнолентност. По време на лечението не се препорьчва употребата на алкохолни напитки.
При вьзрастни Nocertone се прилага обикновено по 2 таблетки дневно, но при тежки случаи дневната доза може да се увеличи до 3 таблетки. Дневната доза се разпределя в 2 приема – на обед и вечер преди
За базисно лечение на мигрена и на различни форми на вазомоторно главоболие:
Oxetorone представлява оригинално сьединение, което се отличава от класическите антимигренозни средства по своята химическа структура, по своя фармакологичен профил от разнообразни ефекти: антисеротонинов, антихистаминов, антианафилактичен, антиеметичен, анталгетичен и леко изразен невролептичен ефект.
Tabl. x 60 mg oxetorone fumarate.
 

Реклама