Oxprenolol (DCI)

Синоними: Trasicor (Novartis), Trasicor (Chinoin), Slow-Trasicor (Novartis), Coretal (Ciech Polfa)

Лекарствени форми: Tabl. x 20 mg, x 40 mg et x 160 mg.

Действие: Окспренололът е неселективен бета-бликер със слабо мембраностабилизиращо действие и умерена вътрешна симпатикомиметична активност. Има бърза и почти пълна ентерална абсорбция – 90 %. Максимална плазмена концентрация се получава след 3,7 h за ретардните таблетки и след 1,1 h за обикновените. С плазмените протеини се свързва до 70 – 80 %. Има време на полуживот 2 h. Метаболизира се в черния дроб. Излъчва се урината непроменен в 3 %, а останалото количество като метаболити. Преминава плацентарната бариера и в майчиното мляко. Поради високата си липофилност преминава през кръвно-ликворната бариера.

Показания: Лека и умерена артериална хипертензия.

Особености на приложение и дозировка: Ефективна доза за лечение на АХ е 160 – 320 mg/24 h, разпределени в два приема. Максимално 480 mg/24 h. Лечението започва с 60 mg на три приема и постепенно дозата се увеличава до постигане на ефект. Не бива да се прекъсва внезапно.

Взаимодействие с други лекарства: Потенцира действието на другите антихипертензивни и антиаритмични медикаменти.

Странични ефекти: Гадене, повръщане, гастралгия, диарии, летаргия, псориазиформени обриви, понякога съчетани с полиартрит. Може да се наблюдава синдром на Raynaud и парестезии по крайниците, клаудикацио.

Противопоказания: Бронхиална астма, неконтролирана конгестивна СН, високостепенен AV блок, феномен на Raynaud, значителна брадикардия – под 50/min. Психози – поради високата концентрация на препарата в ЦНС. 

 

Реклама