Oxybutynine (DCI)

Синоними: Ditropan (Marion Merrell Dow), Ditropan (Terapia), Ditropan (Lab.Debat), Oxybutynin chloride (Geneva), Dridase (Kabi Pharmacia).

Лекарствени форми:

Действие:

След внасянето на една единствена доза от 5 mg оксибутинин per os максималната серумна концентрация се достига средно за 30 min. Плазмените нива са пропорционални на внесената доза. Плазменият полуживот на оксибутинина е по-малък от 2 h. Не кумулира в организма и цялото внесено количество се елиминира за 8 h.

Показания:

-Enuresis nocturna.

-Неврогенен спазъм на пикочния мехур.

-При болезнени спазми и повишен мотолитет на стомашно-чревния тракт.

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Глаукома, простатна хипертрофия, myasthenia gravis, атония на червата, механични обструкции на гастро-интестиналния тракт, паралитичен илеус, мегаколон, тежък улцерозен колит. Прилагането му трябва да става предпазливо при чернодробни и бъбречни заболявания, хипертиреодизъм, конгестивна сърдечна недостатъчност, ритъмни нарушения.
Сухота в устата, смущения в акомодацията, намаление на мотилитета на червата и забавяне пасажа на чревното съдържание, палпитации и тахикардия, намаление на слъзната секреция, астения, безсъние. При адаптиране на дозировката или при спиране на лечението тези прояви изчезват.
Прилага се по една таблетка от 5 mg или по 5 ml (5 mg) от сиропа 2 – 3 пъти дневно. При деца над 5 години се дозира по 1 таблетка или 1 чаена лъжичка от сиропа 2 пъти дневно.
- Императивни позиви за уриниране у жени с или без изпускане на урината.
Оксибутининът притежава мощно антиспазмодично действие и оказва ефекти от антихолинергичен тип. В резултат на тези си качества той коригира микционните смущения, свързани с хиперконтрактилитет на musculus detrusor urinae. В голяма част от случаите на смущения в микцията и незадържането на урината , те се дължат на ексцесивно повишен контрактилитет на детрузора и се манифестират с повишение на амплитудата и броя на мехурните контракции, с увеличение на интравезикалното налягане и с намаление на мехурния капацитет. Всичките тези нарушения се изразяват със смущения в микцията и незадържане на урината. В тези случаи оксибутининът намалява амплитудата и честотата на мехурните контракции, намалява интравезикалното налягане и увеличава капацитета на пикочния мехур.
Tabl.x 5 mg; Ditropan Syrup – sirupus fl. 5 mg/5ml.
 

Реклама